Bêìp gas âm Canzy CZ-17 MI

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 3.280.000
Giá công ty: 2.950.000
Bêìp gas âm Canzy CZ-217 MI

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 3.380.000
Giá công ty: 3.050.000

Bêìp gas âm Canzy CZ-26 MI

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 600 x 380 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 540 x 340 mm
Giá thị trường: 3.280.000
Giá công ty: 2.950.000Bêìp gas âm Canzy CZ-27 FI

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn,mâm hứng nước tràn đen
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 750 x 480 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
Giá thị trường: 3.380.000
Giá công ty: 3.050.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-27 MI

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x380 mm
Giá thị trường: 3.480.000
Giá công ty: 3.130.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-27 SI

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn,mâm hứng nước tràn đen
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 3.200.000
Giá công ty: 2.880.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-37 MI

Bếp âm kính 3 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 43 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 4.180.000
Giá công ty: 3.760.000Bêìp gas âm Canzy CZ-116

Bếp âm kính 2 lò
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động,an toàn (FFD)
Hệ thống đánh lữa bằng Pin ( IC )
Mặt kính bằng kính chịu lực , chịu nhiệt
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 6.880.000
Giá công ty: 6.195.000Bêìp gas âm Canzy CZ-118

Bếp âm kính 2 lò
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động,an toàn (FFD)
Hệ thống đánh lữa bằng Pin ( IC )
Mặt kính bằng kính chịu lực , chịu nhiệt
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 7.080.000
Giá công ty: 6.370.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-202 BR

Bếp âm kính 2 lò
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động,an toàn (FFD)
Hệ thống đánh lữa bằng Pin ( IC )
Mặt kính bằng kính chịu lực , chịu nhiệt
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 6.280.000
Giá công ty: 5.650.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-202G

Bếp âm kính 2 lò
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động,an toàn (FFD)
Hệ thống đánh lữa bằng Pin ( IC )
Mặt kính bằng kính chịu lực , chịu nhiệt
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 6.280.000
Giá công ty: 5.650.000Bêìp gas âm Canzy CZ-234
Bếp âm kính 2 lò
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động,an toàn (FFD)
Hệ thống đánh lữa bằng Pin ( IC )
Mặt kính bằng kính chịu lực , chịu nhiệt
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 6.480.000
Giá công ty: 5.830.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-26

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 600 x 380 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 540 x 340 mm
Giá thị trường: 3.880.000
Giá công ty: 3.480.000
Bêìp gas âm Canzy CZ-270

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430x70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 4.280.000
Giá công ty
: 3.850.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-27 SI

Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 750 x 480 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
Giá thị trường: 4.980.000
Giá công ty: 4.480.000


Bêìp gas âm Canzy CZ-234
Mô tả sản phẩm:
*Hệ thống mâm ðốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trõn trợt
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế ðộ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
*Hệ thống ðánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thýớc mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thýớc khoắt ðá : 680 x 380mm

Giaì thiò trýõÌng: 6.480.000
Giaì công ty: 5.825.000 VNÐ

----------------------
Bêìp ga âm Canzy CZ 233

Mô tả sản phẩm:
*Hệ thống mâm ðốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trõn trợt
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế ðộ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
*Hệ thống ðánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thýớc mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thýớc khoắt ðá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 7.880.000 VNÐ
Giaì công ty: 7.090.000 VNÐ---------------------------
Bếp gas âm Canzy CZ - 207

Mô tả sản phẩm:
Bếp âm kính 2 lò
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng,an toàn (FFD)
Hệ thống ðánh lữa bằng Pin ( IC )
Mặt kính bằng kính chịu lực , chịu nhiệt
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 4.180.000
Giá công ty: 3.760.000
-----------------------
Bêìp gas âm Sevilla SV 703

Mô tả sản phẩm:
*KÍNH GÝÕNG HIỆN ÐẠI THẨM MỸ
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế ðộ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
*Hệ thống ðánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thýớc mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thýớc khoắt ðá : 680 x 380mm

Giaì thiò trýõÌng: 5.580.000 VNÐ
Giaì công ty: 4.976.000 VNÐ


---------------------------
Bêìp gas âm Sevilla SV 227

Mô tả sản phẩm:
*MÂM ÐÚC BẰNG THÉP
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế ðộ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
*Hệ thống ðánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thýớc mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thýớc khoắt ðá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 6.380.000 VNÐ
Giaì công ty: 5.738.000 VNÐBếp gas âm Canzy CZ - 217MI

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Giaì thiò trýõÌng: 3.380.000 VNÐ
Giaì công ty: 3.040.000 VNð

Bếp gas Latino LA-332 LSS

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 6.480.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 5.787.000 vNÐ


Bếp gas Latino LA-333 LSS

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 3 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 7.280.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 6.497.000 VNÐ


Bếp gas am Canzy CZ-235

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 6.480.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 5.767.000 VNÐBếp gas âm Sevilla SV-272S

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 3.880.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 3.053.000 VNÐBếp gas âm Sevilla SV-373S
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 3 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 4.480.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 3.980.000 VNÐBếp gas âm Canzy CZ 730
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 5.780.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 5.180.000 VNÐBếp gas âm Sevilla SV-702
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 4.480.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 3.985.000 VNÐBếp gas âm Latino LA-318 AS

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Price per Unit (piece): 6.680.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 5.980.000 VNÐBếp gas âm Latino LA-318 AC

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 3 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm

Price per Unit (piece): 7.080.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 6.350.000 VNÐBếp gas âm Canzy CZ 27MI
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thýớc bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thýớc khoét ðá: 680 x 380 mm
Giaì thiò trýõÌng: 3.480.000 VNÐ
Giaì công ty : 3.095.000 VNÐ


Bếp ga âm Canzy CZ-27SI
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 750 x 480 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
Giá thị trường: 4.980.000
Giá công ty: 4.480.000


Bếp ga âm Canzy CZ-27SS
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 750 x 480 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
Giaì thiò trýõÌng: 4.380.000 VNÐ
Giaì công ty : 3.935.000 VNÐ

Bếp ga âm Canzy CZ-370
Bếp âm kính 3 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 750 x 480 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
Giá thị trường: 5.150.000
Giaì công ty: 4.630.000

Bếp ga âm Canzy CZ-730
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430x70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 5.200.000
Giá công ty: 4.670.000

Bếp ga âm Canzy CZ-202
*Hệ thống mâm đốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trơn trợt
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giá thị trường: 6.280.000
Giá công ty: 5.640.000

Bếp ga âm Canzy CZ-208
*Hệ thống mâm đốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trơn trợt
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giá thị trường: 6.880.000
Giá công ty: 6.180.000

Bếp ga âm Canzy CZ-217
*Bếp âm kính 2 lò
*Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giá thị trường: 3.680.000
Giá công ty: 3.310.000

Bếp ga âm Canzy CZ-307
Bếp âm kính 3 bếp
Mặt kính vuông dày 10mm mâm tròn
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430x70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giá thị trường: 5.550.000
Giaì công ty: 4.970.000

Bếp ga âm Canzy CZ-732
*Bếp âm kính 2 lò
*Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giá thị trường: 5.880.000
Giá công ty: 5.270.000

Bếp ga âm Sevilla SV-171 SI
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông, sọc giương
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giaì thiò trýõÌng: 3.780.000
Giaì công ty: 3.400.000


Bếp ga âm Sevilla SV-262S
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông, sọc giương
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giaì thiò trýõÌng: 3.380.000
Giaì công ty: 3.040.000

Bếp ga âm Sevilla SV-272S
Bếp âm kính 2 bếp
Mặt kính vuông, sọc giương
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giaì thiò trýõÌng: 3.880.000
Giaì công ty: 3.490.000

Bếp ga âm Sevilla SV-373S
Bếp âm kính 3 bếp
Mặt kính vuông, sọc giương
Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Kích thước bếp: 730 x 430 x 70 mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
Giaì thiò trýõÌng: 4.480.000
Giaì công ty: 4.080.000

Bếp ga âm Sevilla SV-227
*MÂM ĐÚC BẰNG THÉP
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giá thị trường: 6.380.000
Giá công ty: 5.740.000

Bếp ga âm Sevilla SV-702
*VIỀN GƯƠNG VÁC CẠNH
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 4.480.000
Giaì công ty: 4.030.000

Bếp ga âm Sevilla SV-703
*KÍNH GƯƠNG HIỆN ĐẠI THẨM MỸ
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 5.580.000
Giaì công ty: 5.020.000

Bếp ga âm Sevilla SV-720
*HỆ THỐNG HIỆN ĐẠI CHỐNG LỆCH MÂM
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 4.980.000
Giaì công ty: 4.480.000

Bếp ga âm Latino LA-332 LSS
*Hệ thống mâm đốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trơn trợt
*Bếp âm kính 2 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giá thị trường: 6.480.000
Giá công ty: 5.830.000

Bếp ga âm Latino LA-333 LSC
*Hệ thống mâm đốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trơn trợt
*Bếp âm kính 3 lò
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thước mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thước khoắt đá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 7.280.000
Giaì công ty: 6.550.000

Bếp ðiêòn Elba 260-040
*Bếp 4 Bếp Điện
* Mặt Inox ,kiềng bằng thép tráng men
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Công suất bếp điện : 1,2 Kw/h
*6 mức điều chỉnh nhiệt
*Điện áp sử dụng : 220V/50 Hz/1P
*Tổng công suất : 5,8Kw/h
* SAFAT-ITALY 100%
Giá thị trường: 14.580.000
Giá công ty: 13.150.000

Bếp 3 ga 1 ðiêòn Elba 260-310
*Bếp 4 lò ( 3 Bếp Gas - 1 Bếp Điện )
* Mặt Inox ,kiềng bằng thép tráng men
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng điện (IC)
*Điện áp sử dụng : 220V/50 Hz/1P
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
* SAFAT-ITALY 100%
Giá thị trường: 12.880.000
Giá công ty: 11.590.000

Bếp ga âm Elba 260-440 BK
*Hệ thống mâm đốt SAFAT-ITALY 100%
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trơn trợt
*Bếp âm kính 4 lò
* Mặt bếp bằng thép sơn tĩnh điện màu đen
* Kiềng bằng thép tráng men
*Chế độ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự động
*Hệ thống đánh lửa bằng Pin (IC)
*Lượng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
Giaì thiò trýõÌng: 11.280.000
Giaì công ty: 10.150.000


Bêìp 2 ga 1 ðiêòn Canzy CZ-313
Mô tả sản phẩm:
*Hệ thống mâm ðốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trõn trợt
*Bếp âm kính 3 lò ( 2 gas - 1 ðiện )
* Có chế ðộ hẹn giờ
*Chế ðộ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
*Hệ thống ðánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thýớc mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thýớc khoắt ðá : 680 x 380mm

Giaì thiò trýõÌng: 7.880.000 VNÐ
Giaì công ty:7.060.000 VNÐ


Bêìp ðiêòn hôÌng ngoaòi Canzy DT-620
* CAO CẤP & HIỆN ĐẠI - PHONG CÁCH CHÂU ÂU
* Mặt kính Geramic
* Bếp dễ vệ sinh
* 2 Bộ đốt hồng ngoại
* 12 Mức điều chỉnh
* Tổng công suất tiêu thụ điện 3KW/h
* Điện áp sử dụng : 220V/50 Hz/1P
* Điều khiển bằng điện tử
Giaì thiò trýõÌng: 13.580.000
Giaì công ty: 12.250.000

Bêìp ðiêòn hôÌng ngoaòi Canzy DT-640

Mô tả sản phẩm:
*CAO CẤP & HIỆN ÐẠI - PHONG CÁCH CHÂU ÂU
*Mặt kính Geramic
* Bếp dễ vệ sinh
*4 Bộ ðốt hồng ngoại
*12 Mức ðiều chỉnh
*Tổng công suất tiêu thụ ðiện 3KW/h
*Ðiện áp sử dụng : 220V/50 Hz/1P
*Ðiều khiển bằng ðiện tử
Giaì thiò trýõÌng: 19.880.000 VNÐ
Giaì công ty: 17.690.000 VNÐBêìp 2 ga 1 ðiêòn hôÌng ngoaòi Canzy CZ-315

Mô tả sản phẩm:
*Hệ thống mâm ðốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trõn trợt
*Bếp âm kính 3 lò ( 2 Gas - 1 Hồng ngoại )
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế ðộ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
*Hệ thống ðánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thýớc mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thýớc khoắt ðá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 9.580.000 VNÐ
Giaì công ty: 8.555.000 VNÐ
Bêìp 2 ga 1 týÌ Canzy CZ-314

Mô tả sản phẩm:
*Hệ thống mâm ðốt Somipress - Italy
*Công suất mạnh,tiết kiệm gas
*Hệ thống thế hệ mới bằng hợp kim gang phủ men mờ chống trõn trợt
*Bếp âm kính 3 lò ( 2 Gas - 1 Từ )
* Bếp dễ vệ sinh , dễ tháo rời
*Chế ðộ hầm tiết kiệm gas
*Cảm ứng chống tràn, ngắt gas tự ðộng
*Hệ thống ðánh lửa bằng Pin (IC)
*Mặt bếp bằng kính chịu lực, chịu nhiệt
*Lýợng gas tiêu thụ: 0.38 kg/h/lò
*Kích thýớc mặt kính : 730 x 430mm
*Kích thýớc khoắt ðá : 680 x 380mm
Giaì thiò trýõÌng: 8.880.000 VNÐ
Giaì công ty: 7.958.000 VNÐMaìy huìt muÌi Canzy CZ -3502C

Mô tả sản phẩm:
*Chất liệu : Inox,Kính
* Ðèn Halogen
*Ðộng cõ : Turbine ðôi
*Công suất : 1000 M3/h
*Ðộ ồn : 48 db
*Ðiều khiển : phím nhấn - 3 tốc ðộ
*Ống thoát 150 mm
*Lýới bọc mỡ Alumium - 03 lớp
*Kích thýớc : 900 mm
*Chế ðộ hút và khử mùi trực tiếp
Giaì thiò trýõÌng: 12.880.000 VNÐ
Giaì công ty: 11. 560.000 VNÐ

Bêìp liên hoaÌn Canzy 6401B
*Mặt trên có 4 bếp gas
* Mặt bếp men đen,vỏ thép sơn tỉnh điện
*Nắp bằng thép sơn tỉnh điện,mở/đậy
*Kiềng bằng thép tráng men,đánh lửa tự động
*Ngắt gas an toàn, có đầu cảm ứng chống tràn
*Điều khiển bằng núm vặn
*Đánh lửa bằng điện/Lượng gas : 0,30 kg/h/lò
*Lò nướng bên dưới
*Cửa lò bằng kính chịu nhiệt ,bản lề tự động
*Có đèn chiếu sáng trong lò khi vận hành
* Dung tích 55L, nhiệt độ 250 Độ C
*Phụ kiện : 1 giá , 1 khay
*Điện áp : 220V/50Hz/1P
*Kích thước : 850 x 500 x 600 mm
Giaì thiò trýõÌng: 14.880.000
Giaì công ty: 13.300.000


Bêìp liên hoaÌn Canzy 6401W
*Mặt trên có 4 bếp gas
* Mặt bếp men đen,vỏ thép sơn tỉnh điện
*Nắp bằng thép sơn tỉnh điện,mở/đậy
*Kiềng bằng thép tráng men,đánh lửa tự động
*Ngắt gas an toàn, có đầu cảm ứng chống tràn
*Điều khiển bằng núm vặn
*Đánh lửa bằng điện/Lượng gas : 0,30 kg/h/lò
*Lò nướng bên dưới
*Cửa lò bằng kính chịu nhiệt ,bản lề tự động
*Có đèn chiếu sáng trong lò khi vận hành
* Dung tích 55L, nhiệt độ 250 Độ C
*Phụ kiện : 1 giá , 1 khay
*Điện áp : 220V/50Hz/1P
*Kích thước : 850 x 600 x 600 mm
Giaì thiò trýõÌng: 15.280.000
Giaì công ty: 13.650.000Bêìp nýõìng ngoaÌi trõÌi Canzy BBQ-708A
Mô tả sản phẩm:
*Bếp nướng ngoài trời bằng gas
*Kích thước : 1120 x 1077 x 567 mm
*Sắp có hàng
Giaì thiò trýõÌng:
Giaì công ty:


Bêìp nýõìng ngoaÌi trõÌi Canzy BBQ-709A
Mô tả sản phẩm:
*Bếp nướng ngoài trời bằng gas
*Kích thước : 1120 x 1077 x 567 mm
*Sắp có hàng
Giaì thiò trýõÌng:
Giaì công ty:


Maìy huìt muÌi Canzy CZ 20-60 Inox
Máy khử mùi Canzy
Inox 2 mô tơ - 6 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
2 mô tơ công suất: 700m3/h
Kích thước: 140 x 500 x 600mm
3 tốc độ, độ ồn 48 dB
Giaì thiò trýõÌng: 3.150.000
Giaì công ty: 2.850.000


Maìy huìt muÌi Canzy CZ 20-60Black
Máy khử mùi Canzy
Men đen 2 mô tơ - 6 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
2 mô tơ công suất: 700m3/h
Kích thước: 140 x 500 x 600mm
3 tốc độ, độ ồn 48 dB
Giaì thiò trýõÌng: 3.150.000
Giaì công ty: 2.850.000


Maìy huìt muÌi Canzy H-306 T7

Mô tả sản phẩm:
*Chất liệu : Inox,Kính
* Ðèn Halogen
*Ðộng cõ : Turbine ðôi
*Công suất : 1000 M3/h
*Ðộ ồn : 48 db
*Ðiều khiển : phím nhấn - 3 tốc ðộ
*Ống thoát 150 mm
*Lýới bọc mỡ Alumium - 03 lớp
*Kích thýớc : 700 mm
*Chế ðộ hút và khử mùi trực tiếp
Price per Unit (Ðõn vị): 11.580.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 10. 306.000 VNÐ

------------------
DELUXE-90A
Price per Unit (Ðõn vị):
7.100.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 6.390.000 VNÐ

Mô tả sản phẩm:
Máy hút dạng ống khói Canzy
Tuabin ðôi kính 9 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
Ðộng cõ turbin công suất hút; 1200m3/h
Kích thýớc: 300 x 310 x 775 x 500 x 900mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48dB
--------------------


H 404T7
Price per Unit (Ðõn vị):
7.880.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 7.000.000 VNÐ

Mô tả sản phẩm:
*Chất liệu : Inox,Kính
* Ðèn Halogen
*Ðộng cõ : Turbine ðôi
*Công suất : 1000 M3/h
*Ðộ ồn : 48 db
*Ðiều khiển : phím nhấn - 3 tốc ðộ
*Ống thoát 120 mm
*Lýới bọc mỡ Alumium - 03 lớp
*Kích thýớc : 700 mm
*Chế ðộ hút và khử mùi trực tiếp
------------------------


HUT KHOI CANZY 075DL
Price per Unit (Ðõn vị):
6.880.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 6.100.000 VNÐMô tả sản phẩm:
Máy hút dạng ống khói Canzy
Tuabin ðôi kính 7.5 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
Ðộng cõ turbin công suất hút; 1000m3/h
Kích thýớc: 273 x 305 x 775 x 500 x 750mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48dB
--------------------------
ISO 90E
Price per Unit (Ðõn vị):
15.880.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 14.100.000 VNÐ


Mô tả sản phẩm:
*Chất liệu : Inox,Kính
* Ðèn Halogen
*Máy treo ðộc lập giữa nhà
*Ðộng cõ : Turbine ðôi
*Công suất : 1000 M3/h
*Ðộ ồn : 48 db
*Ðiều khiển : phím nhấn - 3 tốc ðộ
*Ống thoát 120 mm
*Lýới bọc mỡ Alumium - 03 lớp
*Kích thýớc : 900 mm
*Chế ðộ hút và khử mùi trực tiếp
*MÁY HÚT ÐẢO GIỮA NHÀ
----------------------------
SV 670
Price per Unit (Ðõn vị):
6.780.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 6.100.000 VNÐ
Mô tả sản phẩm:
*Chất liệu : Inox,Kính
* Ðèn Halogen
*Ðộng cõ : Turbine ðôi
*Công suất : 1000 M3/h
*Ðộ ồn : 48 db
*Ðiều khiển : phím nhấn - 3 tốc ðộ
*Ống thoát 150 mm
*Lýới bọc mỡ Alumium - 03 lớp
*Kích thýớc : 900 mm
*Chế ðộ hút và khử mùi trực tiếp
-----------------


CZ-3388-70
Price per Unit (Ðõn vị):
6.680.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 6.000.000 VNÐ

Mô tả sản phẩm:
Máy hút dạng ống khói Canzy
Tuabin ðôi kính 7 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
Ðộng cõ turbin công suất hút; 1000m3/h
Kích thýớc: 300 x 310 x 775 x 500 x 700mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48dB
---------------
CZ 20-60BLACK
Price per Unit (Ðõn vị):
2.980.000 VNÐ


Mô tả sản phẩm:
Máy khử mùi Canzy
Men ðen 2 mô tõ - 6 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
2 mô tõ công suất: 700m3/h
Kích thýớc: 140 x 500 x 600mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48 dB
-----------------------


CZ 20-60 INOX
Price per Unit (Ðõn vị):
3.150.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 2.835.000 VNÐMô tả sản phẩm:
Máy khử mùi Canzy
Inox 2 mô tõ - 6 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
2 mô tõ công suất: 700m3/h
Kích thýớc: 140 x 500 x 600mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48 dB
--------------
CZ 6002 SYP
Price per Unit (Ðõn vị):
3.680.000 VND
Price per Unit (CK): 3.300.000 VNÐ

Mô tả sản phẩm:
Máy khử mùi Sevilla
Inox 2 mô tõ - 6 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
2 mô tõ công suất: 700m3/h
Kích thýớc: 175 x 450 x 600mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48 dB
--------------


CZ CO 60 Inox
Price per Unit (Ðõn vị):
3.380.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 3.050.000 VNÐ

Mô tả sản phẩm:
Máy khử mùi Canzy
Inox 2 mô tõ - 6 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
2 mô tõ công suất: 700m3/h
Kích thýớc: 140 x 500 x 600mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48 dB
---------------


CZ CO 60 Black
Price per Unit (Ðõn vị):
3.280.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 2.952.000 VNÐ

Mô tả sản phẩm:
Máy khử mùi Canzy
Inox 2 mô tõ - 6 tấc
Hút và khử bằng than hoạt tính
2 mô tõ công suất: 700m3/h
Kích thýớc: 140 x 500 x 600mm
3 tốc ðộ, ðộ ồn 48 dB
=====================


Lò Nýớng:

CZ 68T2
Price per Unit (Ðõn vị):
18.880.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 16.620.000 VNÐ


Mô tả sản phẩm:
*Lò nýớng âm tủ
* Ðiều khiển cõ học 9 chức nãng
*Kiểm soát nýớng bằng ðiện tử
*Hệ thống quạt ðối lýu
*Thành thép không rỉ,men chất lýợng cao
*Nhiệt ðộ có thể ðạt 250 Ðộ C
*Khoang lò rộng , dung tích 63L
*Ðiện áp : 220V - 240V/50Hz
*Công suất : 2250W
*Ðồng hồ hẹn giờ có thể lên ðến 10h
*Phụ kiện : 1 vỉ nýớng lớn, 1 vỉ nýớng nhỏ
*Kích thýớc 600mm x 600mm x 600mm
------------
CZ AK 500-4D
Price per Unit (Ðõn vị):
13.880.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 12.215.000 VNÐ


Mô tả sản phẩm:
*Lò nýớng âm tủ
* Ðiều khiển cõ học 8 chức nãng
*Men chất lýợng cao có 5 lớp
*Thành thép không rỉ ,tay nắm nhôm
*Kính cýờng lực chịu nhiệt
*Hệ thống quạt thong gió
*Dung tích 60L
*Nhiệt ðộ sấy : 50 - 250 Ðộ C
*Ðiện áp : 220V - 240V/50Hz
*Công suất : 2250W
*Ðồng hồ hẹn giờ có thể lên ðến 10h
*Kích thýớc 600mm x 580mm x 560mm
--------------------------


CZ AK 500
Price per Unit (Ðõn vị):
12.880.000 VNÐ
Price per Unit (CK): 11.330.000 VNÐ

Mô tả sản phẩm:
*Lò nýớng âm tủ
* Ðiều khiển cõ học 6 chức nãng
*Tay nắm nhôm
*Kính chịu lực , chịu nhiệt
*Dung tích 60L
*Ðiện áp 220V - 240V/50 Hz
*Nhiệt ðộ sấy : 50 - 250 Ðộ C
*Ðồng hồ hẹn giờ
*Kích thýớc 600mm x 580mm x 560mm==================
Máy sáy bát:


CZ YLD 8401/53C
Price per Unit (Ðõn vị):
5.480.000 VNÐMô tả sản phẩm:
*Mấy sấy bát
* Kính chịu lực,chịu nhiệt,màu ðen ,mặt Inox,thân sõn tỉnh ðiện
*Chế ðộ ðiều khiển , phím nhấn
*Màn hình ðiều khiển kỷ thuật số
*Chế ðộ khử trùng bằng Ozone
*Tia cực tím sấy khô
*Lýợng Ozone : 40mg/h/m3
*Nhiệt ðộ sấy khố ( tối ða ) : 60 Ðộ C ( 150 Ðộ C)
*Ðèn chiếu sáng
*Ðiện áp 250V - 50 Hz / Công suất : 315W
*Kích thýớc: 800mm x 331mm x 400mm
*SẢN PHẨM TIỆN DỤNG, LẮP ÐẶT CO MỌI KHÔNG GIAN (TREO TÝỞNG - ÐỂ BÀN )
-----------------------


CZ 523 DL
Price per Unit (Ðõn vị):
7.480.000 VNÐ
Mô tả sản phẩm:
*Mấy sấy bát loại âm kệ & âm tủ
* Kính chịu lực,chịu nhiệt,màu ðen ,mặt Inox,thân sõn tỉnh ðiện
*Màn hình ðiều khiển cảm ứng
*Có chế ðộ khử trùng bằng Ion âm
*Có ðèn cực tím sấy khô
*Lýợng Ozone : 40mg/h/m3
*Chế ðộ hẹn giờ thông minh
*Nhiệt ðộ sấy 85 Ðộ C
*Có 2 khay kéo, khay ðũa riêng biệt
*Ðiện áp 250V - 50 Hz / Công suất : 315W
*Kích thýớc máy : 600mm x 625mm x 525mm
*Kích thýớc âm tủ : 500mm x 385mm x 421mm


----------------------------

CZ 533 DL
Price per Unit (Ðõn vị):
7.680.000 VNÐ


Mô tả sản phẩm:
*Mấy sấy bát loại âm kệ & âm tủ
* Kính chịu lực,chịu nhiệt,màu ðen ,mặt Inox,thân sõn tỉnh ðiện
*Màn hình ðiều khiển cảm ứng
*Có chế ðộ khử trùng bằng Ion âm
*Có ðèn cực tím sấy khô
*Lýợng Ozone : 40mg/h/m3
*Chế ðộ hẹn giờ thông minh
*Nhiệt ðộ sấy 85 Ðộ C
*Có 2 khay kéo, khay ðũa riêng biệt
*Ðiện áp 250V - 50 Hz / Công suất : 315W
*Kích thýớc máy : 600mm x 625mm x 525mm
*Kích thýớc âm tủ : 500mm x 385mm x 421mm=====================


Bếp Liên Hoàn ( bếp gas + lò nýớng )
CZ 6401B
Price per Unit (Ðõn vị):
1.488.000 VNÐ
Mô tả sản phẩm:
*Mặt trên có 4 bếp gas
* Mặt bếp men ðen,vỏ thép sõn tỉnh ðiện
*Nắp bằng thép sõn tỉnh ðiện,mở/ðậy
*Kiềng bằng thép tráng men,ðánh lửa tự ðộng
*Ngắt gas an toàn, có ðầu cảm ứng chống tràn
*Ðiều khiển bằng núm vặn
*Ðánh lửa bằng ðiện/Lýợng gas : 0,30 kg/h/lò
*Lò nýớng bên dýới
*Cửa lò bằng kính chịu nhiệt ,bản lề tự ðộng
*Có ðèn chiếu sáng trong lò khi vận hành
* Dung tích 55L, nhiệt ðộ 250 Ðộ C
*Phụ kiện : 1 giá , 1 khay
*Ðiện áp : 220V/50Hz/1P
*Kích thýớc : 850 x 500 x 600 mm


---------------------
CZ 6401W
Price per Unit (Ðõn vị):
15.280.000 VNÐ
Mô tả sản phẩm:
*Mặt trên có 4 bếp gas
* Mặt bếp men ðen,vỏ thép sõn tỉnh ðiện
*Nắp bằng thép sõn tỉnh ðiện,mở/ðậy
*Kiềng bằng thép tráng men,ðánh lửa tự ðộng
*Ngắt gas an toàn, có ðầu cảm ứng chống tràn
*Ðiều khiển bằng núm vặn
*Ðánh lửa bằng ðiện/Lýợng gas : 0,30 kg/h/lò
*Lò nýớng bên dýới
*Cửa lò bằng kính chịu nhiệt ,bản lề tự ðộng
*Có ðèn chiếu sáng trong lò khi vận hành
* Dung tích 55L, nhiệt ðộ 250 Ðộ C
*Phụ kiện : 1 giá , 1 khay
*Ðiện áp : 220V/50Hz/1P
*Kích thýớc : 850 x 600 x 600 mm
--------------
CZ 708A
Price per Unit (Ðõn vị):
Call for Pricing
Mô tả sản phẩm:
*Bếp nýớng ngoài trời bằng gas
*Kích thýớc : 1120 x 1077 x 567 mm
*Sắp có hàngCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẾP HỒNG (Bep Gas Dep)

Là công ty chuyên cung cấp các máy móc thiết bị bếp như máy hút khử mùi,máy hút mùi, bếp ga âm, bếp ga dương, bếp điện, bếp từ, máy rửa chén bát, máy sấy chén bát,lò nướng, chậu rửa, vòi rửa, bình nước nóng lạnh, bình nóng lạnh...
Với phương châm bán hàng : " Nhanh chóng – Uy tín - Chất lượng " sẽ làm hài lòng quý khách hàng.

- Dịch vụ giao hàng, vận chuyển lắp đặt và bảo hành chuyên nghiệp với đội ngũ kĩ thuật nhiều kinh nghiệm và được đào tạo bài bản chuyên nghiêp nhất.

- Giá của một số mặt hàng trên Website chỉ mang tính chất tham khảo và giá trên duy nhất chỉ có ở Công Ty Cổ Phần TM & DV Bếp Hồng để quý khách hàng yên tâm xin ghé thăm websitewww.bephong.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến Showroom của Công Ty để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ.


SHOWROOM CÔNG TY
Địa chỉ: 892 Đường Nguyễn Kiệm - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP .Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3602 4639 - (08) 3989 2594

Hotline: 0973 173 972

Webiste: www.bephong.vn

Gmail : bephongvn@gmail.com

Yh: thica_bephong, bep_hongvn

Tag; máy hút mùi, bếp ga âm, bếp ga dương, bếp điện, bếp từ, máy rửa chén bát, máy sấy chén bát,lò nướng, chậu rửa, vòi rửa, bình nước nóng lạnh, bình nóng lạnh...

Các bài khác cùng chuyên mục: