Hành Trình Tiger Sôi Động sẽ bắt đầu tại 9 địa điểm ở thành phố Nha Trang. Xem thông tin địa điểm:http://tigerbeer.com.vn/tigerexcitem...ex.php/journey

Các bài khác cùng chuyên mục: