Hành trình Tiger Sôi Động sẽ mang bầu không khí lễ hội tới 3 địa điểm tại Quy Nhơn vào tối nay. Hẹn gặp các bạn!
http://www.tigerbeer.com.vn/tigerexcitementjourney/2013/index.php/journey/index/quy-nhon
https://www.facebook.com/TigerBeerVN...22265424668018

Các bài khác cùng chuyên mục: