Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Các địa phương cần quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, không để đồng bào thiếu cơm, đứt bữa trong dịp Tết”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu
các địa phương chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Hội nghị triển khai Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Uỷ ban Dân tộc (UBDT) được tổ chức vào ngày 28/12 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử cho biết, Chiến lược xác định rõ mục tiêu đến năm 2020 sẽ phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nhanh, bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Xem thêm tin tức tại 24h.com.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử chủ trì Hội nghị.

Xung quanh những vấn đề trên, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước cho rằng: “Trên thực tế, có những vùng đồng bào dân tộc thiểu số dân trí tương đối cao nhưng tình hình phát triển chưa tương xứng. Ví dụ đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mường phát triển khá về mặt dân trí nhưng các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội còn thấp. Từ nay đến 2020, cần chuyển biến về tổ chức thực hiện, xây dựng, phát huy mô hình kết nghĩa giữa đồng bào Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số ở từng địa phương”.

Xem thêm báo pháp luật tại 24h.com.vn

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Ksor Phước cho rằng cần nhân rộng
mô hình kết nghĩa giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước thông tin thêm, qua khảo sát 10 tỉnh có tình hình kinh tế phát triển nhất Việt Nam cho thấy, trong số hơn 1,1 triệu người dân tộc thiểu số ở 10 tỉnh này không hề có Đại biểu Quốc hội. Ở cấp huyện, tỉ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc Kinh. Chính vì vậy, cần duy trì chính sách đặc thù dành riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Phải phân biệt chính sách vùng và chính sách dân tộc thiểu số.

Nói về vấn đề quy hoạch cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử khẳng định: “Các địa phương phải có cả cán bộ cao tuổi, cán bộ ít tuổi được đào tạo bài bản, đạt tiêu chuẩn; Phải kết hợp cán bộ miền xuôi và cán bộ tại chỗ; Tỉnh nhiều thành phần dân tộc phải phấn đấu có người dân tộc thiểu số tham gia vào bộ máy cán bộ; Cán bộ phải biết tiếng dân tộc thiểu số…”.

Các đại biểu đến từ Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hoá, Sóc Trăng… đã nêu bật những khó khăn, hạn chế của địa phương mình trong quá trình thực hiện công tác dân tộc để cùng tìm cách tháo gỡ. Các đại biểu đều chỉ rõ, trước hết phải sớm hoàn thành 57 đề án đối với công tác dân tộc mà hai quyết định của Thủ tướng đã nêu rõ.

Xem thêm tin nhanh tại 24h.com.vn

Đại biểu Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Dân tộc, tôn giáo là vấn đề thời đại. Chính vì vậy, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc. Trong quá trình thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020, mong rằng các địa phương sẽ nói ít, làm nhiều, quan tâm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Các địa phương cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò của người có uy tín, tuyên dương những gương sáng điển hình trong phong trào đại đoàn kết các dân tộc”.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương đã báo cáo tóm tắt về Chiến lược và Chương trình hành động Công tác dân tộc đến năm 2020 với 9 nhiệm vụ: 1. Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số; 2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; củng cố an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 3. Phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo đồng bào vùng dân tộc thiểu số; 4. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; 5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ; 6. Bảo tồn, phát triển văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số; 7. Tập trung đầu tư phát triển địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số; 8. Đảm bảo nước sinh hoạt, môi trường sống vùng dân tộc thiểu số; 9. Phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Các bài khác cùng chuyên mục: