Bạn đang đau đầu bởi cần tìm Luận Án Thạc Sĩ Kế Toán !!! Bạn đắn đo khi phải download những tài liệu chừng mà chất lượng không đảm bảo. Hãy đến với kho tài liệu chừng miễn phí tổn đồ sộ với hơn 200.000 tài liệu chừng của Luanvanthacsi.org. Nơi giúp bạn thoát khỏi những khó khăn trong việc tìm tài liệu chừng cho việc học tập.Tổng hợp luận văn Thạc sĩ Kinh tế Tổng hợp luận văn Thạc sĩ Kinh tếLuận văn kế toán là một phần của quá đệ trình học tập, nghiên cứu theo yêu cầu bắt buộc trong Chương đệ trình đào tạo Thạc sĩ kế toán của danh thiếp Trường ĐH. Trong Luận văn, học viên phải vận dụng năng lực, kỹ năng và kiến thức đã thu nạp được trong quá đệ trình học tập để xác định, phân tích, nhận mặt và áp điệu quyết những vấn đề có liên can trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Phân tích. Đây là yêu cầu quan trọng, bắt buộc trong Luận văn Chuyên ngành Kế toán,
Tổng hợp Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán[/i]

Kiểm toán và Phân tích. Do thuộc tính đặc trưng của Chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán, Kiểm toán và Phân tích, ngoài việc thỏa mãn những yêu cầu bắt buộc của Trường ĐHvà Luận văn của Cao học viên Chuyên ngành Luận Án Thạc Sĩ Kế Toánn, Kiểm toán và Phân điển tích phải thỏa mãn danh thiếp yêu cầu riêng của Khoa Kế toán – Kiểm toán. Đối với thời kì hoàn thành Luận văn, danh thiếp cao học viên phải thực hiện theo qui định của Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Kế hoạch về thời kì thực hiện công việc chi tiết trong mỗi giai đoạn sẽ thực hiện theo những hướng dẫn cụ thể của Khoa Kế toán – Kiểm toán – Thời gian cụ thể được Khoa xây dựng cho từng khóa học cụ thể (Thông thường Luận văn sẽ được thực hiện trong thời gian ??? tính từ thời điểm có quyết định giao đề tài). Luận văn của Cao học viên Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Phân điển tích phải biểu hiện được những nội dung cơ bản sau đây: (1) - Định hướng nghiên cứu của học viên; (2) - Cơ sở lý luận được ứng dụng để áp điệu quyết vấn đề; (3) - Những vấn đề thực tế và cách thức sẽ áp điệu quyết; (4) - Phân điển tích và áp điệu quyết danh thiếp vấn đề dựa trên danh thiếp dữ liệu chừng thu thập được; (5) - Đề xuất áp điệu pháp để áp điệu quyết vấn đề đã xác định. Trong khi thực hiện viết Luận văn, Cao học viên cần để ý những vấn đề sau đây: (1) - Phân điển tích dựa trên dữ liệu chừng thu thập không phải là miêu tả lại hoạt động; (2) - Nhận định hay kết luận của Tác giả phải đi kèm với những bằng chứng thuyết lí phục; (3) - Luận văn xác định vấn đề và áp điệu quyết vấn đề, không phải là những hoạt động hàng ngày/bình thường của Tác giả tại lẻ loi vị làm việc/đơn vị được Tác giả khảo sát; 5(4) - Luận văn không được sao chép; (5) - Những tài liệu chừng khác được Tác giả như dụng trong Luận văn phải trích dẫn nguồn gốc đầy đủ theo qui định chung của Trường; (6) - Tác giả cần phân biệt Luận văn Thạc sỹ nghiên cứu (MSc) với Luận văn Thạc sỹ thực hành (MBA). Luận văn không phải là một công đệ trình nghiên cứu trong đó đề xuất kiểm tra, xem xét tất cả mọi vấn đề tại lẻ loi vị khảo sát. Tuy nhiên, Cao học viên phải ứng dụng những kiến thức đã thu được để phân tích, nhận mặt vấn đề, sau đó áp điệu quyết vấn đề bằng những áp điệu pháp tương ứng. Theo cách viết truyền thống, Cao học viên tiếp cận để viết Luận văn theo hướng: Trước hết, Cao học viên phát triển từ một “mong muốn” (mục đích/định hướng) về một chủ đề cụ thể huyễn hoặc một vấn đề liên can tới kế toán, kiểm toán huyễn hoặc phân điển tích (Chẳng hạn: Hoàn thiện hệ thống kiểm rà soát nội bộ với việc tăng cường kiểm rà soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng ABC; Hoàn thiện hạch lạc toán tài sản gắng định với việc tăng cường quản lý tài sản gắng định tại Công ty MNC,…)và học viên ban bố chính thức trong tên Đề tài và trong phần Mở đầu của Luận văn; Sau đó, Cao học viên sẽ miêu tả quá đệ trình nhằm tìm cách chứng minh theo “mong muốn” huyễn hoặc trang mục đích/định hướng ấy. Tiếp đến, Tác giả sẽ thực hiện quá đệ trình này; Cuối cùng, Cao học viên sẽ miêu tả danh thiếp kết quả của quá đệ trình thực hiện và viết kết luận. Cách thức thực hiện trên đây là một cách tiếp cận viết Luận văn tốt với điều kiện học viên phải thực hiện đầy đủ những hướng dẫn trong danh thiếp bước. Tuy nhiên, thực tế học viên thường sa vào việc mô tả công việc, qui trình,… thay bởi phân tích, chứng minh bằng danh thiếp dữ kiện cụ thể cho kết luận đã xây dựng. Hơn nữa, Cao học viên thường gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện chứng minh cho một trang mục mục tiêu huyễn hoặc một hi vọng muốn. Vì thế, Hướng dẫn viết Luận văn sau đây không hướng dẫn theo cách tiếp cận viết như vậy. Luận Án Thạc Sĩ Kế Toán

Các bài khác cùng chuyên mục: