luan an thac si tai chinh chính (tiếng Anh : Master of Finance (M. Fin.) là bằng thạc sĩ được thiết kế để giúp cho hoá viên sau khi tốt nghiệp có thêm hiểu biết và kỹ năng cho các nghề như phân điển tích tài chính, quản lý đầu tư và tài chính của công ty. Tên gọi na ná cho thạc sỹ tài chính (Master of Finance) trong tiếng Anh là Master in Finance (Thạc sĩ về Tài chính) hoặc Master of Science in Finance (Thạc sĩ khoa học Tài chính). Chương đệ trình này thường đòi hỏi phải có 1-2 năm nghiên cứu, và có thể không cần luận văn. Thạc sĩ Tài chính nghiêng nhiều về lý thuyết lí hơn luan an thac si tai chinh.
Tổng hợp luận văn Thạc sĩ Tài chính[/i]

Một chương đệ trình đào tạo Thạc sĩ tiêu biểu tập kết vào phân điển tích đầu tư, tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính hay kế toán quản lý. Các môn học này nói chung là môn học cơ bản đã được học trước kia trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, và các biện pháp định lượng (thường là giá mà trị thời gian của chỉ và thống kê giới thiệu). Trong nhiều chương trình, đây là những điều kiện tiên quyết cho việc nhập học hoặc nếu một phần của chương đệ trình giảng dạy mà hoá viên đã được học cùng với một nền móng tốt thì họ có thể được miễn (một số) này. Môn học thường chấm dứt với một số chủ đề nâng cao, có thể là các chủ đề được tổng hợp lại hoặc được chấp nhận dụng – chẳng hạn như quản lý danh mục đầu tư, mô hình tài chính, sáp nhập và mua lại và chọn lọc thực tế. Nhìn chung, các chương đệ trình này nhấn mạnh chủ đề định lượng, mặc dầu cũng có thể cung cấp một số môn học tự chọn không định lượng, chẳng hạn như quản trị doanh nghiệp, tôn giáo đức kinh doanh và chiến lược kinh doanh.[2]Chương đệ trình học cũng thường bao gồm các môn như kinh tế tài chính và quản lý rủi ro tài chính theo chủ đề nâng cao (và thỉnh thoảng là các môn quản lý kinh tế và tài chính định lượng hay là tài chính tính chất toán) – các lĩnh vực thường được nghiên cứu chuyên phê duyệt kinh tế học và toán học ứng dụng. [3]Chương đệ trình thường yêu cầu hoá viên phải hoàn thành chương đệ trình cử nhân dịp trước khi nhập học, nhưng nhiều người không cần phải có bằng ở các ngành chính như tài chính, kinh tế, kinh doanh nói chung mà vẫn có thể nhập học. Các yêu cầu thông thường là một đệ trình độ toán học đủ để tớp ứng yêu gôn học – thường là bạn phải giỏi tính chất toán và xác suất thống kê. Thạc sĩ Tài chính thường đòi hỏi một nền móng kiến thức lớn hơn về Tài chính hoặc kinh tế hơn so với Thạc sĩ khoa học Tài chính. Một số chương đệ trình có thể yêu cầu kinh nghiệm làm ăn (đôi khi ở cấp quản lý), đặc biệt nếu ứng viên thiếu bằng cấp cực kì học tương ứngTổng hợp luận văn Thạc sĩ Tài chínhTổng hợp Luận Văn Thạc sĩ Tài chính (tiếng Anh : Master of Finance (M. Fin.) là bằng thạc sĩ được thiết kế để giúp cho hoá viên sau khi tốt nghiệp có thêm hiểu biết và kỹ năng cho các nghề như phân điển tích tài chính, quản lý đầu tư và tài chính của công ty. Tên gọi na ná cho thạc sỹ tài chính (Master of Finance) trong tiếng Anh là Master in Finance (Thạc sĩ về Tài chính) hoặc Master of Science in Finance (Thạc sĩ khoa học Tài chính). Chương đệ trình này thường đòi hỏi phải có 1-2 năm nghiên cứu, và có thể không cần luận văn. Thạc sĩ Tài chính nghiêng nhiều về lý thuyết lí hơn Thạc sĩ khoa học Tài chính.Một chương đệ trình đào tạo Thạc sĩ tiêu biểu tập kết vào phân điển tích đầu tư, tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính hay kế toán quản lý. Các môn học này nói chung là môn học cơ bản đã được học trước kia trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, và các biện pháp định lượng (thường là giá mà trị thời gian của chỉ và thống kê giới thiệu). Trong nhiều chương trình, đây là những điều kiện tiên quyết cho việc nhập học hoặc nếu một phần của chương đệ trình giảng dạy mà sinh viên đã được học cùng với một nền móng tốt thì họ có thể được miễn (một số) này. Môn học thường chấm dứt với một số chủ đề nâng cao, có thể là các chủ đề được tổng hợp lại hoặc được chấp nhận dụng – chẳng hạn như quản lý danh mục đầu tư, mô hình tài chính, sáp nhập và mua lại và chọn lọc thực tế. Nhìn chung, các chương đệ trình này nhấn mạnh chủ đề định lượng, mặc dầu cũng có thể cung cấp một số môn học tự chọn không định lượng, chẳng hạn như quản trị doanh nghiệp, tôn giáo đức kinh doanh và chiến lược kinh doanh.[2]Chương đệ trình học cũng thường bao gồm các môn như kinh tế tài chính và quản lý rủi ro tài chính theo chủ đề nâng cao (và thỉnh thoảng là các môn quản lý kinh tế và tài chính định lượng hay là tài chính tính chất toán) – các lĩnh vực thường được nghiên cứu chuyên phê duyệt kinh tế học và toán học ứng dụng. [3]Chương đệ trình thường yêu cầu hoá viên phải hoàn thành chương đệ trình cử nhân dịp trước khi nhập học, nhưng nhiều người không cần phải có bằng ở các ngành chính như tài chính, kinh tế, kinh doanh nói chung mà vẫn có thể nhập học. Các yêu cầu thông thường là một đệ trình độ toán học đủ để tớp ứng yêu gôn học – thường là bạn phải giỏi tính chất toán và xác suất thống kê. Thạc sĩ Tài chính thường đòi hỏi một nền móng kiến thức lớn hơn về Tài chính hoặc kinh tế hơn so với Thạc sĩ khoa học Tài chính. Một số chương đệ trình có thể yêu cầu kinh nghiệm làm ăn (đôi khi ở cấp quản lý), đặc biệt nếu ứng viên thiếu bằng cấp cực kì học tương ứngluan an thac si tai chinh

Các bài khác cùng chuyên mục: