Ngày cuối cùng của Hành Trình Tiger Sôi Động ở Tp.HCM. Có mặt tại Quán La Cà, Quán Lá, Quán 779 để hòa mình vào bầu không khí lễ hội.
http://www.tigerbeer.com.vn/tigerexcitementjourney/2013/index.php/journey
https://apps.facebook.com/1422265424668018/

Các bài khác cùng chuyên mục: