Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà/đất
công chứng mua bán nhà đất

A. GIẤY TỜ BÊN BÁN CẦN CUNG CẤP:

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử công chứng mua bán nhà đất dụng đất.

Trường hợp bán một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau:

- Công văn của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài nguyên cong chung mua ban nha dat , Môi trường.

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà.

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán ( cả vợ và chồng ).

3. Sổ Hộ khẩu của bên bán ( cả vợ và chồng).

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán ( Đăng ký kết hôn ).*Trong trường hợp bên bán gồm một người cần có các giấy tờ sau : cong chung mua ban nha dat

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu từ trước tới nay sống độc thân ).

2. Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn ).

3. Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản).

4. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản ).

5. Hợp đồng uỷ quyền bán ( Nếu có ).B. GIẤY TỜ BÊN MUA CẦN CUNG CẤP:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua ( cả vợ và chồng nếu bên mua là hai vợ chồng).

2. Sổ hộ khẩu của bên mua (cả vợ và chồng).

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên mua ( Đăng ký kết hôn ).

4. Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai.

5. Hợp đồng uỷ quyền mua ( Nếu có ).* VP Công Chứng Sài Gòn sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục trong các trường hợp sau:

- Đất thuộc hộ gia đình.

- Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài

- Có người dưới 18

- Có yếu tố nước ngoài

- Có liên quan đến thừa kế

- Bên bán bên mua là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Các bài khác cùng chuyên mục: