Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sẽ phải một cụm thi do sở GDĐT chủ trì, dành cho tất cả các học sinh đăng ký dự thi tại các tỉnh. Bộ GDĐT điều động tất cả các cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ đến các cụm thi để phối hợp cũng như tổ chức, phương án thi THPT Quốc Gia cho kỳ thi tới.Kỳ thi Thpt Quốc Gia năm 2017
Mỗi tỉnh một cụm thi khác nhau
Những người đăng ký thi là những người đã học hết chương trình THPT hay đã học hết chương trình GDTX cấp THPT (THPT) trong năm tổ chức kỳ thi. Những người đã kết thúc chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hay đã từng thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, nhũng người đã tốt nghiệp THPT, người đã tốt nghiệp trung cấp, tất cả các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi.


Điều kiện dự thi: Các đối tượng tham gia dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi cũng như phải nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn. Đối tượng theo quy định trên phải đảm bảo tất cả cũng như bổ xung các điều kiện được đánh giá, xếp loại tại lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không được bị xếp mức kém. Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp mức hạnh kiểm và đối với những người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở GDTX thì không yêu cầu xếp mức hạnh kiểm. Khi đã đủ những điều kiện trên thì mới cho thí sinh đăng nhập kỳ thi thpt quốc gia 2017


Điểm xét tốt nghiệp THPT


Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN): bao gồm điểm các của bài thi thí sinh dự thi để có thể xét công nhận tốt nghiệp THPT theo đúng như quy định tại Quy chế này, điểm ưu tiên, khuyến khích và điểm trung bình học ở năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy đổi tất cả về thang điểm 10 để tính ĐXTN.


Điểm xét tốt nghiệp được lấy làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy, do phần mềm máy tính tự động làm quy tròn.


Những thí sinh đã đạt đủ điều kiện dự thi, không hề bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, sau khi đã chấm bài thi sẽ công bố kết quả để tiện cho thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 thì tất cả các bài thi và tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét và được công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên sẽ được công nhận đã tốt nghiệp THPT.

Các bài khác cùng chuyên mục: