Gần đây TPhcm đã đảm bảo việc hạn chế xảy hỏa hoạn từ cây cỏ và rác ở khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân nên chất lượng an toàn nhất.Năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã thực hiện nghiêm có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Thường vụ quận ủy về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn quận, góp phần thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của quận, an sinh xã hội được giữ vững; xây dựng và nhân rộng mô hình phòng chống cháy, nổ tại các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cơ sở và khu dân cư trên địa bàn 10 phường.
>>>>>>> Tham khảo tại bán bình chữa cháy khí co2


Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận còn nhiều diễn biến phức tạp, công tác quản lý Nhà nước về PCCC thực hiện còn nhiều hạn chế, ý thức của một một bộ phận nhân dân chưa cao. Để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, PCCC, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn quận và thực hiện có hiệu quả Thông tri 14-TTr/TU ngày 16/2/2017 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã đề ra một số biện pháp, giải pháp trọng tâm về công tác an toàn PCCC trên địa bàn quận, như:
– Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo công tác PCCC; đẩy mạnh thu hút, vận động các tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia PCCC và cứu nạn, cứu hộ, coi đây là một trong các nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia PCCC; thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) trong tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC. Nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng mô hình “cụm dân cư an toàn PCCC”, “tuyến đường an toàn PCCC” trên địa bàn quận. Đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia PCCC.
– Tăng cường phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn đối với cơ quan, tổ chức, trường học, hộ gia đình và người dân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, các tập thể và cá nhân điển hình, điển hình tiên tiến về PCCC, xây dựng các phường điểm, khu phố điểm đảm bảo an toàn về PCCC.
– Tập trung triển khai thực hiện Dự án “quy hoạch ngành PCCC trên địa bàn thành phố đến năm 2025”, từng bước xã hội hóa công tác PCCC. Bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu đối với lực lượng Cảnh sát PCCC quận, hướng dẫn trang bị phương tiện trang phục PCCC cho lực lượng PCCC, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; tham mưu đề xuất nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy.
– Đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn quận. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy đối với các cơ sở sản xuất, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư, nhà cao tầng, khu vui chơi giải trí nơi tập trung đông người, khu dân cư có nguy cơ cháy cao, cơ sở trong khu chế xuất,… kiên quyết xử lý các cơ sở hoạt động vi phạm về an toàn phòng cháy và chữa cháy, nếu vi phạm nghiêm trọng có nguy cơ trực tiếp phát sinh ra cháy, nổ thì phải kiên quyết đình chỉ hoạt động.
– Tập trung công tác điều tra cơ bản đối với loại hình hoạt động trên địa bàn phức tạp, trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo tình hình cháy, nổ trên địa bàn quận để đề ra những biện pháp giải pháp phòng ngừa có hiệu quả.
– Tổ chức xây dựng điều chỉnh phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ, đồng thời tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ tại các khu dân cư phức tạp, các con hẻm sâu có nguy cơ cháy nổ cao và các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn quận.
Trước đó, ngày 03/03/2017 tại cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Chỉ đạo PCCC Quận 7, Đồng chí Đào Gia Vượng – Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC Quận 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 đã chỉ đạo Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 7, Thủ trưởng các đơn vị chức năng liên quan của quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và theo chức năng trong phạm vi phụ trách, đặc biệt nhấn mạnh các địa bàn không để xảy ra cháy lớn, cháy lan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và về tài sản; đồng thời hiện nay thời tiết đang vào mùa nắng nóng hanh khô, đồng chí đề nghị tiến hành phát hoang có kiểm soát tại các khu vực có cỏ mọc hoang dại và làm việc các chủ đầu tư dự án công trình chưa xây dựng có trách nhiệm khi để xảy ra cháy cỏ, rác.


Cháy cỏ mùa nắng nóng hanh khô tiềm ẩn cháy cao và nguy cơ cháy lan.

Các bài khác cùng chuyên mục: