- Công bố chất lượng sản phẩm: thực phẩm, bao bì, phân bón, thức ăn chăn nuôi,…
- Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm và điều kiện sản xuất
- Công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy sản phẩm
- Công bố chất lượng giống cây trồng
- Tư vấn về kiểm định thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động
- Tư vấn, chứng nhận VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản
- Tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008
- Tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP/ISO 22000
- Tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001
- Đào tạo kiến thức về VietGAP, HACCP, ISO 9001, ..
- Đăng ký xác nhận sản phẩm lưu hành tự do (CFS)
- Đăng ký sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã số mã vạch hàng hóa GL1
- Làm thủ tục hải quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị, …

Điện thoại: A. Minh 0987.313936
Email: leminhway@gmail.com

Các bài khác cùng chuyên mục: