Những kiến thức khi vận hành may thoi chai pet
Trong quá trình vận hành máy thổi chai nhựa PET, các khuyết tật của chai thường rất hay xảy ra và rất đa dạng. Để xử lý các lổi này, người vận hành máy không những có kỷ năng thao tác máy thành thục mà phải hiểu về một số đặc tính của loại nhựa PET, nap chai nhua, ong dung silicon. Trong bài này chúng tôi sẽ đề cập đến một đặc tính quan trọng là «cấu trúc tinh thể của nhựa PET».
Cấu trúc tinh thể của PET có thể tồn tại dưới các dạng: vô định hình (Amorphous), kết tinh (Crystalline) và bán kết tinh (Semi-crystalline).
1.Dạng Amorphous:
Ở dạng vô định hình (amorphous), các phân tử của PET sắp xếp lộn xộn, không theo một quy luật nào cả. Hình thái ngoại quan là trong suốt.
2.Dạng Crystalline:
Ở dạng cấu trúc này, các phân tử sắp xếp theo một trật tự nhất định.
Đặc tính:
• Ngoại quan: đục (không trong suốt).
• Tính chịu nhiệt và độ bền cao hơn so với dạng Amorphous.
Cấu trúc Crystalline được hình thành bằng hai cơ chế: Dùng nhiệt (heat) hoặc định hướng (orientation) bằng cách kéo cơ học (stretching).
Dùng nhiệt tạo crystalline: Khi nung, nhựa PET sẽ nóng chảy ở nhiệt độ Tg (Glass Transition Temp). và đến một khoảng nhiệt độ TCRY và TMP, cấu trúc crystalline sẽ hình thành. Khi nhựa PET kết tinh chỉ nhờ cấp nhiệt, tinh thể của chúng dạng hình cầu. Các hình cầu này lớn, chúng phản xạ lại ánh sáng do vậy nhựa ở dạng kết tinh này có màu trắng đục, rất cứng.
nguồn: cong ty Viet Tan

Các bài khác cùng chuyên mục: