bếp từ, bep tu, bếp từ đôi nấu không nóng
bếp từ, bep tu, bếp từ đôi
FAGOR PREMIUM CARD được áp bep tu dụng trên toàn quốc dưới 02 hình thức DIAMOND bếp từ CARD và GOLD CARD với nhiều ưu đãi lớn cho chủ thẻ, thời gian phát hành thẻ từ ngày 01/06/2012 đến hết 31/12/2012 và thời gian sử dụng thẻ từ tháng 06/2012 đến hết tháng 05/2017. Khách hàng mua bộ sản phẩm Fagor tại bất kỳ bếp từ, bep tu, bếp từ đôi Đại Lý chính thức nào của Fagor trên toàn quốc đều được áp dụng chương trình này. Sau khi đăng ký, Đại lý sẽ chuyển thông tin đầy đủ về Đơn hàng và Thông tin Khách hàng cho Công ty Tristar Vietnam theo địa chỉ: Trung tâm “Fagor Icare Center”, Sau đó, Trung Tâm Fagor Icare sẽ gửi Thẻ ưu đãi Fagor đến địa chỉ được Khách hàng đăng ký.

Các bài khác cùng chuyên mục: