Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung

Trong quá trình biên soạn Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung để tiện theo dõi chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1173/QĐ-BXD vào văn bản số 1777/BXD-VP công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình ông và phụ tùng ống, bảo ôn ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm thành Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung
Giá bìa : 350,000đ


xin giới thiệu nội dung Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung như sau:
QUYẾT ĐỊNH số 1173/QĐ-BXD NGÀY 26-12-2012 CỦA BỘ XÂY DựNG VE VIỆC CÔNG BỔ ĐINH MỨC Dự TOÁN XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ Bổ SƯNG)
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC Dự TOÁN XẢY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ Bổ SUNG)
ĐỊNH MỨC Dự TOÁN XÂY DựNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT HỆ • • • * • THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH; ÓNG VẰ PHỤ TÙNG ỐNG; BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TỪNG VÀ THIẾT BỊ; KHAI THÁC NƯỚC NGẦM !
CHƯƠNG I. LẮP ĐẶT HỆ THốNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và sửa chữa sửa đổi bổ sung


* BA. 11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI
* BA. 12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐlỀư HÒA KHÔNG KHÍ (ĐlỀư HÒA cục BỘ)
* BA. 13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN
* BA. 14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DAN
* BA. 15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY
* BA. 16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DAN
* BA. 17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG
* BA. 18000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT
* BA. 19000 LắP ĐặT CáC THIêT Bị ĐO LƯỜNG Bảo Vệ
* BA.20000 Hệ THỐNG CHỐNG SéT
CHƯƠNG II. LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG
* BB. 1000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG – CỐNG HỘP
* BB. 12000 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH, ỐNG XI MẢNG
* BB. 13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG
* BB. 14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP
* BB. 15000 LẮP ĐẶT ĐANG ỐNG DẪN XĂNG DầU TUYÊN CHÍNH
* BB. 16000 LẮP ĐẶT ĐANG ỐNG DAN XĂNG DầU TRONG KHO
* BB. 17000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DAN XĂNG DầU VƯợT CHƯớNG NGạI VậT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG
* BB. 18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐồNG DAN GA CÁC LOạI
* BB. 19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHựA
* BB.21000 GIA CÔNG, LÁP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ :
* BB.22000 LÁP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG
* BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TỪNG ỐNG GANG
* BB.24000 LẮP ĐẢT PHU TÙNG ỐNG THÉP
* BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ
* BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM
* BB.27000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐUỜNG ỐNG DAN XĂNG DầU
* BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐồNG
* BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHựA
* BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHựA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỒI CÙM
* BB.31000 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TỪNG ỐNG THÔNG GIÓ
* BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TẢNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠILiên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: