tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước (đơn vị hành chính sự nghiệp)tác giả vụ chế độ kế toán kiểm toán

Cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước (đơn vị hành chính sự nghiệp) đã được cập nhật nhằm phù hợp với sự thay đổi toàn diện của cơ chế tài chính áp dụng cho các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, mục lục ngân sách nhà nước, các quy định về hướng dẫn mở tài khoản tại KBNN, quy định về tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu - chi NSNN.... cũng như sự thay đổi của chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.Giá bìa : 298,000đChi tiết cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước như sau:
1. Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước
2. Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu- chi NSNN, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
3. Mở và sử dụng tài khoản tại KBNN
4. Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước (đơn vị hành chính sự nghiệp) - vụ chế độ kế toán kiểm toán


5. Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng
6. Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN
7. Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
8. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN, đơn vị HCSN và đơn vị đặc thù
9. Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
10. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN

Hi vọng cuốn sách tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước (đơn vị hành chính sự nghiệp) sẽ là tài liệu bổ ích cho các kế toán trưởng hiện nay.


Mời quý vị tìm đọc thêm cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2014


Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: