chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung nhà xuất bản tài chính phát hành năm 2014

THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO CÁC THOOGN TƯ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT NHƯ: TT 138/2011/TT-BTC...
Giá bìa : 350,000đ


Nội dung chính của cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 gồm có

- Phần 1: Quy định chung
- Phần 2: Hệ thống tài khoản kế toán
- Phần 3: Hệ thống báo cáo tài chính
- Phần 4: chế độ chứng từ kế toán
- Phần 5: chế độ sổ kế toán


chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sửa đổi bổ sung


- Danh mục hệ thống tài khoản Kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp Ghi chép tài khoản Kế toán;
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp lập Báo cáo Tài chính;
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp lập chứng từ Kế toán;
- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và Phương pháp Ghi sổ Kế toán;
- Sơ đồ Kế toán chủ yếu.

hi vọng cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 sẽ là tài liệu bổ ích cho các doanh nghiệp cũng như các cán bộ giáo viên, học sinh ...
mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách cẩm nang kế toán trương doanh nghiệp

Nội dung cuốn sách cẩm nang nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp 2014 bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp
Phần thứ hai. Quy định mới về kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp
Phần thứ ba. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Phần thứ tư. Quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ
Phần thứ năm. Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Phần thứ sáu. Quy định mới về cổ phần hoá, đăng ký, chuyển đổi doanh nghiệp
Phần thứ bảy. Quy định mới về quản lý tài chính trong doanh nghiệp
Phần thứ tám. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán


Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: