PVPIPE ký kết hợp đồng "cung cấp 153.04 km ống trần 26" cho dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1" theo tiêu chuẩn API 5L X65M PSL2

Ngày 15/04/2014, tại trụ sở của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp ống thép cho Dự án NCS2 – GĐ1 giữa Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ (Ban QLDA Khí ĐNB) và Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE), đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác triển khai Dự án NCS2 – GĐ1.

Hợp đồng cung cấp ống thép cho Dự án NCS2 – GĐ1 có tổng giá trị là 850.690.550.013 VNĐ43.572.204 USD theo điều kiện DAP tại cảng khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu Incoterms 2010. Phạm vi côngviệc của Hợp đồng bao gồm: (i) Sản xuất và cung cấp 153,04 km ống trần đường kính 26” với các chiều dày 19,1mm; 23,8mm và 25,43mm theo tiêu chuẩn API 5L X65M PSL2; (ii) Cung cấp Bend, Riser và gia công “buckle arrester” theo yêu cầu kỹ thuật và phạm vi công việc quy định tại Hợp đồng.
Việc ký kết và triển khai sản xuất ống thép cho dự án NCS2 – GĐ1 sẽ khẳng định năng lực vận hành của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên và dây chuyền thiết bị nhà máy PV PIPE; Đồng thời là bước quan trọng trong việc hoàn chỉnh năng lực kinh nghiệm của Công ty.

PV PIPE

Các bài khác cùng chuyên mục: