Giá bìa : 325,000đ
Bộ Xây dựng đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, nhà thầu tư vấn thiết kế trên địa bàn thành phố về nội dung các Quyết định số 1172/QĐ-BXD và số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng và Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) để tham khảo trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình, nội dung cụ thể như sau:
Định mức dự toán được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng :


Sửa đổi, bổ sung 2 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng – Phần Xây dựng đã được Công bố tại Văn bản số 1177/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:
mua ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT SỮA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2013 sài gòn- Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình;


- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 550 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2013.
ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT SỮA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2013 Để cập nhật các tài liệu mới nhất về công tác chuyên ngành xây dựng .NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn như sau


Định mức PHẦN LẮP ĐẶT & SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
MỚI NHẤT NĂM 2013
Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh
huyển

Các bài khác cùng chuyên mục: