sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo TT 185/2010/TT-BTC do bộ tài chính ban hành

sách do vụ chế độ kế toán và kiểm toán - bộ tài chính biên soạn và phát hành
Giá bìa : 298,000đ


Nội dung chính của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung theo thông tư 185 năm 2010 gồm:

Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán


chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo TT 185/2010/TT-BTC


Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toán
Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính
Phần thứ năm: Sơ đồ kế toán chủ yếu

MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI THÊM CUỐN SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HÀ THỊ NGỌC HÀ


Nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bài tập và lập báo cáo tài chính gồm 6 phần:

Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành
Phần III: Bài tập hướng dẫn thực hành định khoản, lên sơ đồ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
Phần IV: Hệ thống sổ sách kế toán
Phần V: Hệ thống báo cáo tài chính
Phần phụ lục: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chúng tôi xin trích đoạn nội dung của quyết định 19 về ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Điều 1- Ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, gồm:
Phần thứ Nhất: Hệ thống Chứng từ kế toán;
Phần thứ Hai: Hệ thống Tài khoản kế toán;
Phần thứ Ba: Hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán;
Phần thứ Tư: Hệ thống Báo cáo tài chính.
Điều 2- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động;
- Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân);Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: