Giá bài : 335,000đxuất bản tháng 3 năm 2014
nhà xuất bản tài chính cho phát hành cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 Để đáp ứng yếu cầu quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình đổi mới, Bộ Tài chính đã ban hành QĐ 33 /2008/QĐ-BTC về về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, và mới nhất là TT 147/2013/TT'BTC ngày 23-10-2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hiệu lực từ tháng 12-2013... Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản về quản lý tài chính, sử dụng vốn, quỹ, kinh phí ngân sách Nhà nước như: TTLT


hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 hướng dẫn thanh toán quyết toán quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước


14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27-01-2014 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; TTLIT 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14-01-2014 Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự; TT 04/2014/TT-BTC ngày 02-01-2014 Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước...

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc quản lý tài sản, phân bổ ngân sách nhà nước, lập dự toán, thanh quyết toán thu chi ngân sách, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển sách: hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014 hướng dẫn thanh toán quyết toán quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước mới nhất.


Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: