Chào bạn! Mình làm bên công ty văn phòng phẩm VINACOM. Mình có thể hợp tác với nhau để in lịch tết được không?