Cha Bạc Hy Lai trải đường cho con du lich thai lan trai
Đường tiến thân cũng như cuộc sống riêng của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh có thể đã không rộng mở suốt nhiều năm như thế nếu không có sự trợ giúp của cha ông, Bạc Nhất Ba.

Các bài khác cùng chuyên mục: