Lục Quán Anh đỡ Hoàn Nhan Khang dậy, thấy y đã bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy, chỉ có hai tròng mắt là còn chuyển động. Lục Thừa Phong nói:
Xem thêm truyện hay :


- Ta đã đáp ứng sư phụ ngươi thả ngươi đi.

Thấy y bị điểm huyệt không phải là thủ pháp bản môn, tuy mình có thể giải huyệt giúp y nhưng đối với người điểm huyệt thì có chỗ bất kính, đang định cất tiếng hỏi thì Chu Thông đã bước qua búng vào hông Hoàn Nhan Khang mấy cái lại vỗ nhẹ mấy chưởng lên lưng y, giải khai huyệt đạo. Lục Thừa Phong nghĩ thầm:
- Công phu trên tay người này quả thật cao cường, võ công của Hoàn Nhan Khang không kém, nhưng chưa thấy y đánh lại được một chiêu nửa thức thì đã bị điểm huyệt rồi.
Thật ra nếu chân chính động thủ thì tuy Hoàn Nhan Khang không bằng được Chu Thông, Quách Tỉnh, nhưng không đến nỗi lập tức thất bại, chỉ là lúc mái đại sảnh sụp xuống hỗn loạn, Hoàn Nhan Khang lại kéo tên võ quan họ Đoàn, Chu Thông rất giỏi lợi dụng lúc người ta phân tâm để đánh vào chỗ sơ hở, nên ra tay là đắc thủ ngay.
Chu Thông nói:
- Vị này là quan gì đây, ngươi cũng dắt y đi luôn đi.
Lại giải huyệt luôn cho tên võ quan. Tên võ quan ấy tự nghĩ ắt là phải chết, nhưng nghe nói được thả, vô cùng vui mừng, khom lưng nói:
- Đại.., đại anh hùng có ơn cứu mạng, ty.., ty chức Đoàn Thiên Đức trọn đời không quên. Các vị nếu có việc tới kinh, tiểu tướng sẽ xin hết lòng chiêu đãi...
Quách Tỉnh nghe ba chữ Đoàn Thiên Đức, chợt thấy ù cả tai, run giọng nói:
- Ngươi.., ngươi là Đoàn Thiên Đức à?
Đoàn Thiên Đức nói:
- Đúng thế, tiểu anh hùng có gì chỉ giáo?
Quách Tỉnh nói:
- Mười tám năm trước ngươi làm võ quan ở phủ Lâm An phải không?
Đoàn Thiên Đức nói:
- Phải, Sao tiểu anh hùng biết được.
Mới rồi y từng nghe Lục Thừa Phong nói Lục Quán Anh là đệ tử của Khô Mộc thiền Sư, lại nhìn qua Lục Quán Anh nói:
- Ta là cháu của Khô Mộc đại sư, chúng ta nói ra còn là người một nhà đấy, hà hà!.
Quách Tỉnh nhìn Đoàn Thiên Đức từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, thủy chung không nói câu nào. Đoàn Thiên Đức chỉ cười lấy lòng. Qua một lúc. Quách Tỉnh nhìn qua Lục Thừa Phong nói:
- Lục trang chủ, tại hạ muốn mượn hậu sảnh của quý trang làm một việc.
Lục Thừa Phong nói:
- Dỉ nhiên là được, dĩ nhiên là được.
Quách Tỉnh kéo tay Đoàn Thiên Đức sãi chân bước vào phía sau.
Giang Nam lục quái ai cũng mặt mày rạng rỡ, nghĩ thầm lưới trời lồng lộng, lại chạm mặt gã ác tặc này ở đây, nếu y không tự nói ra tên họ thì làm sao biết y chính là người mà năm xưa bảy anh em họ vạn dặm truy tìm.
Nguồn truyện : http://9xdoctruyen.blogspot.com/2014/07/y-thu-che-thien-chuong-14.html

Các bài khác cùng chuyên mục: