Mùa Euro sắp cận kề, chính vì vậy bây giờ mở cái quán cà phê để trực tiếp
Euro, đó là rất định rất sáng suốt. đảm bảo sau mùa Euro các bạn sẻ thu hồi vốn
Có thể là gấp 3-4 lần số vốn mình bỏ ra. Nếu các bạn nào có ý định đó thì hãy nhanh
Tay liên hệ mình. Do mình sắp đi xa nên giờ muốn sang lại quán

Giá mình cần sang lại: 350.000.000 VND

Ai có nhu cầu liên hệ mình

Liên hệ:

Chủ sở hữu: Nguyễn Khoa Lân
ĐT: 0933167268

Các bài khác cùng chuyên mục: