Chào,
Mình cung cấp hoa pha lê toàn quốc. Mẫu mã có thể làm theo ảnh nào đó mà bạn gửi

Chi tiết xem tại web:
shop.chv.vn
shop.chv.vn@gmail.com
http://shop.chv.vn

Trân trọng

Các bài khác cùng chuyên mục: