hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng được xuất bản theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009
Giá bìa : 350,000đ


sách hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán – Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp – Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012″


hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng 2014


Nội dung quyển hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ
Chương XIII: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán

Chúng tôi xin trích đoạn trong cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng cho quý vị tham khảo
2.2. Kỹ thuật sủa chữa sổ kế toán trong trường hơp ghi sổ bằng máy vỉ tínhTrường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;
Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;
Sửa chữa sô kế toán trong trường hợp ghi sô bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp ghi sô’ âm hoặc ghi bổ sung nêu trên.hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung của phạm huy đoán

hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung mới nhất theo CDDKT doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo QĐ 48 của bộ tài chính và thông tơ 138

Mục lục cuốn sách hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung gồmGiá bìa : 298,000đ


- Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhổ và vừa
- Quy định chung (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính)
CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỂ cơ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung


1. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và yêu cầu của kê’ toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
2. Nguyên tắc kế toán
3. Vận dụng các Chuẩn mực kế toán
II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
1. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ và khoá sổ kế toán
2. Kỹ thuật sửa chữa sổ kế toán
III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
1. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ
2. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
3. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán
4. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán
IV. Tổ chức công tác kế toán
1. Lựa chọn hình thức hạch toán
2. Các hình thức kế toán
3. Tổ chức bộ máy kế toán
4. Tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: