Khám chữa bệnh là lĩnh vực vô cùng quan trọng, là mối quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Nhằm tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thống nhất sự quản lý của nhà nước về khám chữa bệnh, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp quy quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh những hoạt động trong lĩnh vực này như: QĐ 4858/QĐ-BYT ngày 03-12-2013 Về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; NĐ 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; TT 35/2013/TT-BYT ngày 30-10-2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; TT 34/2013/TT-BYT ngày 28-10-2013 Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; TT 19/2013/TT-BYT ngày 12-7-2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữaGiá bìa : 325,000đ

bệnh tại bệnh viện….

Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách cùng những quy định pháp luật mới nhất về lĩnh vực khám chữa bệnh, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách:

“TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN & HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ NĂM 2014”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnhmua CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN Y TẾ 2014 downloadPhần thứ hai. Hướng dẫn phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Phần thứ ba. Tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khám chữa bệnh

Phần thứ tư. Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, về nhân viên y tế, người hành nghề khám chữa bệnh

Phần thứ năm. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh

Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Trung Tâm Sách Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.


CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN Y TẾ 2014 Khám chữa bệnh là lĩnh vực vô cùng quan trọng, là mối quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Nhằm tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thống nhất sự ...


Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

NĐ số 85/2012/NĐ-CP ngày 15-10-2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;Giá bìa : 325,000đ

TTLT số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-2-2012 ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

TT số 11/2012/TT-BYT ngày 28-6-2012 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

TT số 14/2012/TT-BYT ngày 31-08-2012 của Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng…Để giúp các Lãnh đạo và cán bộ ngành y tế kịp thời nắm bắt những quy định mới của Nhà nước. Nhà xuất bản Y Hoïc xuất bản cuốn sách

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT DƯỢC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ

sách LUAT DUOC MOI - GIA KHAM CHUA BENH 2012 ở đâuNội dung cuốn sách bao gồm những phần quan trọng sau:


Phần I. Quy định mới nhất về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Phần II. Quy định mới nhất về quy chế khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh;

Phần III. Quy định mới nhất về sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Phần IV. Quy định mới nhất về cơ chế tài chính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Phần V. Quy định mới nhất về thực thi Luật dược vaø nguyeân tắc, tieâu chuẩn thực haønh tốt sản xuất thuốc, nhaøthuốc vaø phaân phối thuốc

Phần VI. Quy định mới vế xử phạt vi phạm hành chính trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, quản lý thuốc và trang thiết bị y tế;

Phần VII. Hướng dẫn mới nhất về xét tặng danh hiệu thầy thuốc và các chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

Sách đẹp, khổ 19×27 cm, dày 440 trang, giá 325.000. Nộp lưu chiểu Quý IV/2012


Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: