300 sơ đồ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15 hệ thống chứng từ sổ kế toán và báo cáo tài chính

ÁP DỤNG THEO QUYẾT ĐINH SỐ 15/2006/QĐ-BTC VÀ THÔNG TƯ 244
Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế.
Để giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc sử dụng và thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách 300 sơ đồ kế toán doanh nghiệp theo qđ 15 hệ thống chứng từ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC:
Giá bìa : 325,000đNội dung cuốn sách 3300 sơ đồ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15 hệ thống chứng từ sổ kế toán và báo cáo tài chính bao gồm:


300 sơ đồ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15 hệ thống chứng từ sổ kế toán và báo cáo tài chính


Phần I. Hệ thống báo cáo tài chính
Phần II. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
Phần III. Chế độ sổ sách và chứng từ kế toán
Phần IV. 300 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ)

mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1, quyển 2 ban hành theo qd 15

chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và TT 244 của bộ tài chính

bộ sách được nhà xuất bản tài chính phát hành năm 2014
Giá bìa : 370,000đNội dung chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung -chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán bao gồm

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán

Quy định chung

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán


chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và TT 244


- Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
- Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
- Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
- Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
- Loại tài khoản 5: Doanh thu
- Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
- Loại tài khoản 8: Chi phí khác
- Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
- Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung - chế độ kế toán quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán


Phần thứ hai: Hệ thống báo cáo tài chính

- Quy định chung
- Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
- Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần thứ ba: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

- Quy định chung
- Danh mục và mẫu chứng từ kế toán
- Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.

Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán

- Quy định chung
- Danh mục và mẫu số kế toán
- Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế tóanLiên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: