bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất áp dụng năm 2014

bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2014 biên soạn theo bộ luật lao động được Quốc hội Khóa XIII đã thông qua có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2014 được nhiều người quan tâm với những quy định tiến bộ về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, tiền làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Việc làm với nhiều nội dung quan trọng đối với người lao động.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định từ ngày 1/1/2014 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013, thay thế Nghị định 103/2012/NĐ-CP. Các văn bản mới quan trọng khác như: Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05-09-2013 Quy định tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22-08-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nhiều các văn bản khác hương dẫn thi hành Bộ luật lao động mới; Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16-12-2013 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản cuốn sách: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT.Giá bìa : 325,000đ


Nội dung cuốn sách bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2014 gồm các phần quan trọng sau:

Phần I. Quy định chung
Phần II. Quy định mới về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động;
Phần III. Quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động, đình công;
Phần IV. Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc;


bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất


Phần V. Quy định mới về quản lý lao động, lao động đặc thù;
Phần VI. Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính về lao động, bảo hiểm xã hội;
Phần VII. Quy định mới về quản lý lao động có yếu tố nước ngoài;
Phần VIII. Quy định mới về công đoàn;
Phần IX. Quy định mới về chế độ tiền lương;
Phần X. Quy định mới về phụ cấp, lương hưu, bảo hiểm xã hộibộ luật lao động luật công đoàn 2014 quy định mới nhất về chế ộ nghỉ thai sản công tác phí

áp dụng từ 01-01-2014Giá bìa : 328,000đbộ luật lao động luật công đoàn 2014 được nhà xuất bản lao động phát hành vào quý 1 năm 2014

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Để đảm bảo lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật lao động quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
Gần đây, trong quá trình cải cách chế độ quản lý, tiền lương, chế độ đối với cán bộ quản lý và người lao động nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt văn bản quy định về các lĩnh vực như: Luật việc làm năm 2013; Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/112013 quy định chi tiết điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động; Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ; Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

bộ luật lao động luật công đoàn 2014


Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;…
Nhằm cập nhật thông tin, giúp lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng phòng tổ chức cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nắm được các quy định mới nhất về lao động, công đoàn Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai sản, công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch, xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn trả, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong ngành giáo dục – đào tạo
Nội dung cuốn sách bộ luật lao động luật công đoàn 2014 gồm các phần:
Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng
Phần thứ hai: Quy định mới nhất về Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Việc làm năm 2013. Tiền lương và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục – đào tạo
Phần thứ ba: Quy định mới nhất về Luật công đoàn


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: