niên giám thống kê tỉnh bình thuận 2013 xb năm 2014


niên giám thống kê tỉnh bình thuận 2013 là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản năm 2014. Nội dung niên giám thống kê tỉnh bình thuận 2013 bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.
Niên giám Thống kê năm 2013 được xuất bản, bao gồm số liệu 5 năm (2009 -2013); trong đó có một số chỉ tiêu năm 2013 là số liệu ước tính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.
Trong lần xuất bản này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành theo Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Cục Thống kê Bình Thuận có bổ sung một số biểu và chỉ tiêu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng tin.
sách niên giám thống kê tỉnh bình thuận 2013 được biên soạn bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh. Trong quá trình biên soạn chắc khó trách khỏi những sai sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến xây dựng để Niên giám Thống kê 2014 Bình Thuận ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
Trong khi sử dụng, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ với Cục Thống kê Bình Thuận.Statistical Yearbook is a printed matter published annually by Binh Thuan Statistical Office. Its contents include basic data reflecting really socio-economic situation of Binh Thuan province.
In this 2012 Statistical Yearbook, data have been compiled for 5 years (2008-2012); some of data of 2012 are estimates. All data have been collected and calculated according to currently methods stipulated by Vietnamese General Statistical Office.
In this release, as a routine of implementing the National Statistical Indicator System, issued under the Decision No.43/2010/QD-TTg dated June 2, 2010 by the Prime Minister; Binh Thuan Statistical Office has continously added a number of tables and indicators to timely sever the demands of data users.
Binh Thuan Statistical Yearbook is compiled bilingual: Vietnamese and English. It is impossible to avoid mistakes in the process of compilation. Hope to receive more comments to improve this Statistical Yearbook in the next release and better satisfy the demands of data users.
In the process of use, for further information, readers are welcome to contact Binh Thuan Statistical Office.
Giá bìa : 350,000đ


nội dung cơ bản niên giám thống kê tỉnh bình thuận 2013 xb năm 2014
LỜI NÓI ĐẦU - FOREWORD
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE
DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG - POPULATION AND LABOUR
TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
INVESTMENT AND CONSTRUCTION
DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ
ENTERPRISE AND INDIVIDUAL ESTABLISHMENT
NÔNG NGHỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
CÔNG NGHIỆP - INDUSTRY
niên giám thống kê tỉnh bình thuận 2013 xb năm 2014


THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - TRADE AND TOURISM
CHỈ SỐ GIÁ - PRICE
VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS
GIÁO DỤC - EDUCATION
Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO - HEALTH, CULTURE AND SPORT
MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI
LIVING STANDARD AND SOCIAL SECURITYLiên Hệ: ms Hằng: 0935 18 68 38
giao hàng và thu tiền tận nơi
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
web: niengiamthongke
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN

Các bài khác cùng chuyên mục: