niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 ( đắc lắc )

Niên giám Thổng kê là ẩn phẩm được Cục Thống kê đắk lắc xuất bản hàng năm, bao gôm những sô liệu thống kê cơ bản phản ảnh khái quát thực trạng kinh tê - xã hội của tỉnh đắc lắc; những sô liệu thông kê chủ yêu vê kêt quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây.
Trong cuốn Niên giám Thống kê năm 2013, sổ liệu được biên soạn từ năm 2010-2013). Các số liệu thong kê chìa ra theo huyện/thành phố/thị xã đã được cập nhật theo địa giới hành chỉnh hiện hành đến 31/12/2013 và phân theo từng ngày kinh tế, loại hình kinh tế và các đơn vị hành chính

Trong quá trình biên soạn niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 chắc chắn không tránh khỏi sơ xuât, kỉnh mong nhận được nhiêu ỷ kiến đóng góp đê Cục Thong kê Thái Nguyên nghiên cứu bổ sung cho kỳ xuất bản sau niên giám thống kê năm 2014 tỉnh đắc lắc.

Giá bìa : 350,000đ
Nội dung cuốn sách niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 (đắc lắc)
Phần I: Đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu.

Part I: Administrative Unit, land and Climate.

Phần II: Dân số và Lao động.

Part II: Population and Employment.

Phần III: Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước.

Part III: National accounts and state budget.niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 ( đắc lắc ) xuất bản năm 2014
Phần IV: Đầu tư và Xây dựng.

Part IV: Investment and Construction.

Phần V: Doanh Nghiệp và Cơ sở kinh doanh cá thể.

Part V: Enterprise and Individual establishments.

Phần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Part VI: Agriculture, forestry and fishing.

Phần VII: Công nghiệp.

Part VII: Industry.

Phần VIII: Thương mại và Du lịch.

Part VIII: Trade and Tourism.

Phần IX: Chỉ số giá.

Part IX: Price.

Phần X: Vận tải, B*ưu chính và Viễn thông.

Part X: Transport, postal services and telecommunications.

Phần XI: Giáo dục.

Part XI: Education.

Phần XII: Y tế, Văn hoá, Thể thao.

Part XI: Health, Culture, Sport.

Phần XIII: Mức sống dân cư và An toàn xã hội.

Part XIII: Living Standard and Social security

Phần XIV: Một số chỉ tiêu các tỉnh tây Nguyên

Part XIV: some main indicators ò highland provinces

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê 63 tỉnh, thành phố (Các năm).
Xin liên hệ với Ms Hằng: 0935 18 68 38

niên giám thống kê thừa thiên huế 2013 là ấn phẩm được Cục Thống kê Thừa Thiên Huế biên soạn và phát hành năm 2014. Nội dung niên giám thống kê thừa thiên huế năm 2013 gồm những chỉ tiêu thống kê cơ bản phản ánh một cách khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các cấp, các ngành.
Cuốn sách niên giám thống kê thừa thiên huế 2013 này bao gồm số liệu chính thức của các năm 2005, 2010, 2011, 2012 và Sơ bộ 2013. niên giám thống kê thừa thiên huế 2013 được biên soạn theo hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân mới VSIC 2007 thay cho phân ngành cũ VSIC 1993, đồng thời các chỉ tiêu tính theo giá so sánh năm gốc 1994 được chuyển về tính theo giá so sánh năm gốc 2010, do vậy một vài số liệu có chênh lệch theo phương pháp tính mới và phương pháp cũ. Ngoài ra, một số chỉ tiêu cũng được bổ sung và chỉnh lý so với những năm trước đây, nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu giữa tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.


Giá bìa : 420,000đ


Trong quá trình biên soạn niên giám thống kê thừa thiên huế 2013 không tránh khỏi những thiếu sót. Cục Thống kê mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, các đối tượng dùng tin để niên giám thống kê năm 2014 ngày càng đáp ứng tốt hơn và hoàn chỉnh hơn.
Thua Thien Hue Statistical Yearbook has been compiled and published annually by Thua Thien Hue Statistics Office. Its content includes basic statistical indicators reflects a general socio-economic situation in the area, meets the research needs of the various levels and branches.
This Yearbook includes niên giám thống kê hà nội năm 2014 official data of2005, 2012, 2010, 2011 and preliminary of 2013. the Statistical Yearbookhas been compiled by new Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC)2007 instead of VSIC 1993, while the indicators count at constant pricesof the base year 1994 was transferred by constant prices of the base year2010, so there is difference between the new method and the old one.Moreover, a number of criteria were added and revised in comparison withthe previous year, to gradually overcome data disparity between provincesand districts, towns and cities.

In the process of compiling, mistake is unavoidable. Thua Thien Hue statistics office would like to continue receiving many comments of all levels and sectors, information objects used for the statistical yearbookincreasingly better response and more complete.Liên Hệ: ms Hằng: 0935 18 68 38
giao hàng và thu tiền tận nơi
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
web: niengiamthongke
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN

Các bài khác cùng chuyên mục: