niên giám thống kê tỉnh đồng nai 2013 phát hành năm 2014
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Đồng Nai biên soạn và xuất bản hàng năm. Niên giám Thống kê năm 2013 nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phàn ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai 4 năm từ 2010 đến 2013 trong đó ba năm 2010-2011-2012 là số liệu chính thức và năm 2013 là số liệu ước tính sơ bộ. Naoài ra có một chương số liệu của vùng kinh tế trong điểm phía Nam và cà nước, nham đáp ứrm tốt hơn nhu cầu nehiên cứu. sử dụne của các cấp. các ngành và đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
Niên giám thống kê năm 2013 các sổ liệu được phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (VSIC 2007). Các chi tiêu thống kê thống nhất sử dụng giá so sánh 2010 thay cho giá so sánh 1994 theo qui định trong Thông tư sổ: 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
Cục Thổng kê Đồng Nai chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các cấp lãnh đạo. những người dùng tin cả về nội dung, hình thức để niên giám thống kê 2014 tỉnh đồng nai phát hành năm 2015 ngày càng hoàn thiện, nâng cao chât lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các cấp lãnh đạo, các đơn vị và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

Giá bìa : 350,000đ
NỘI DUNG CUỐN SÁCH NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI 2013 GỒM CÓ:

Phần I: Đơn vị hành chính, Đất đai, khí hậu.

Part I: Administrative Unit, land and Climate.

Phần II: Dân số và Lao động.

Part II: Population and Employment.

Phần III: Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước.

Part III: National accounts, State budget.

Phần IV: Đầu tư và Xây dựng.

Part IV: Investment and construction.

Phần V: Doanh Nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Part V: Enterprise and Individual business establishment.

Phần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.niên giám thống kê tỉnh đồng nai 2013 phát hành năm 2014Part VI: Agriculture, forestry and fishing.

Phần VII: Công nghiệp.

Part VII: Industry.

Phần VIII: Thư*ơng mại và Du lịch và Chỉ số giá.

Part VIII: Trade, and tourism and Price..

Phần IX: Vận tải, B*ưu chính và Viễn thông.

Part IX: Transport, postal services and telecommunications.

Phần X: Giáo dục.

Part X: Education.

Phần XI: Y tế, Văn hoá và Thể thao.

Part XI: Health, Culture and Sport.

Phần XII: Mức sống dân cư, Tư pháp, An toàn xã hội.

Part XII: Living Standard, Justice, Social security.


Phần XIII: Số liệu vùng kinh tế trong điểm phía nam và cả nướcsách niên giám thống kê tỉnh hậu giang xuất bản năm 2014 mới nhất

Để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tình Hậu Giang, Cục thống kê tỉnh Hậu Giang biên soạn và phát hành cuốn sách “Niên giám Thống kê năm 2014 tỉnh Hậu Giang”.
Nội dung cuốn sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội cùa tỉnh Hậu Giang. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2009 trở về trước và được biên soạn cho 5 năm (2009-2013), trong đó các số liệu từ 2012 trờ về trước là số liệu chính thức; năm 2013 là số ước tính. Các số liệu đều đưực thu thập và tính toán theo các phương pháp qui đinh hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.
Do điều kiện biên soạn gặp nhiều khó khăn và là ấn phẩm phân tích số liệu có hệ thống nên khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả, các cấp, các ngành để bổ sung cho những lần biên soạn sau.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự cộng tác biên soạn và cung cấp số liệu của các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh để chúng tôi hoàn thành cuốn Niên giám này.
Các ký hiệu nghiệp vụ:
- không có hiện tượng kinh tế - xã hội phát sinh
- có hiện tượng kinh tế-xã hội phát sinh nhưng không thu thập được số liệu
Nội dung cuốn sách niên giám thống kê tỉnh hậu giang xuất bản năm 2014 gồm cóGiá bìa : 350,000đGiải thích thuật ngữ và nội dung một số thuật ngữ thống kê chủ yếu
Explanation of terminology and content of some main statistical indicators

1. Khí tượng và Thủy văn - Meteorology and Hydrography
2. Dân số và Lao động - Population and Labour Force
3. Tài khoản quốc gia, Tài chính và Ngân hàng
National accounts, Finance and Bank
4. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sảnsách niên giám thống kê tỉnh hậu giang xuất bản năm 2014Agriculture, Forestry and Fishing
5. Công nghiệp - Industry
6. Đầu tư và Xây dựng - Investment and Construction
7. Thương mại, Giá cả và Du lịch - Trade, Price and Tourism
8. Vận tải, Bưu chính và Viễn thông
Transport, Post and Tele-communication
9. Giáo dục, Y tế, Văn hóa và Đời sống dân cư
Education, Health, Culture and Living standard
10. Danh mục doanh nghiệp - Catalogue of enterprises


Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Xin liên hệ với Ms Hằng dt: 0935 18 68 38


Liên Hệ: ms Hằng: 0935 18 68 38
giao hàng và thu tiền tận nơi
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
web: niengiamthongke
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒNCác bài khác cùng chuyên mục: