Công việc cụ thể của dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định

Đối với khách tới :

- Mọi khách đến mục tiêu đều được các nhân viên bảo vệ mục tiêu cố định có thái độ lịch sự, niềm nở, ân cần, tác phong phải nhanh nhẹn thể hiện sự nhiệt tình và trân trọng.
- Nhân viên bảo vệ trực cổng phải nắm thông tin về khách bao gồm: Họ tên, làm việc ở cơ quan nào, cần vào gặp ai, lý do gặp, có hẹn trước hay không hẹn trước?.... Sau đó đề nghị khách ngồi chờ và dùng điện thoại liên lạc vào văn phòng để thông báo và xin ý kiến của người khách cần gặp.
- Nếu khách được mời vào thì bảo vệ nhanh chóng đăng ký những thông tin về khách vào trong sổ như :Ngày tháng năm vào, giờ vào, giờ ra, họ và tên, số CMND, tài sản mang vào, lý do xin vào V.v… đề nghị khách đăng ký những vật dụng mang vào (nếu có), phát Thẻ Khách cho khách, sau đó chỉ đường cho khách vào tới địa điểm người cần gặp.
- Tạm thời giữ CMND hoặc các giấy tờ khác có liên quan .
- Khi khách ra, kiểm tra lại những vật dụng khách mang vào, thu lại Thẻ Khách, ghi giờ ra vào sổ trực và đề nghị khách ký tên.
- Trả lại CMND hoạc các giấy tờ có liên quan cho khách.
- Bảo vệ đứng lên chào khách và mở cổng cho khách ra.

Kiểm tra xuất nhập hàng hoá, nguyên vật liệu, thiết bị máy móc:

Trách nhiệm của bảo vệ mục tiêu cố định là không để xảy ra thất thoát hàng hoá tài sản, sự thông đồng, móc nối giữa Thủ Kho và Lái xe hay các đối tượng khác.

Bảo vệ nhập hàng: Khi có xe nhập hàng đến, bảo vệ mục tiêu cố định dùng điện thoại nội bộ liên hệ với những người có trách nhiệm trong văn phòng biết, khi có lệnh của văn phòng cho xe nhập hàng vào thì bảo vệ cổng làm tuần tự những việc như sau :

- Tất cả xe chở hàng hoá nguyên liệu nhập vào mục tiêu phải dừng lại ở cổng bảo vệ để đăng ký và làm các thủ tục cần thiết.
- Bảo vệ mục tiêu cố định kiểm tra các giấy tờ có liên quan sau đó đăng ký vào trong sổ với đầy đủ mọi chi tiết có trong sổ Nhập hàng.
- Dùng bộ đàm để liên hệ với tuần tra biết để chuẩn bị nhập hàng.
- Khi xe xuống hàng tại Kho, người áp tải hàng phải xuất trình hóa đơn nhập hàng cho nhân viên bảo vệ tuần tra bên trong cùng với thủ kho theo dõi giám sát hàng xuống có đúng với hóa đơn nhập hàng không, nếu đúng thì tuần tra cùng với thủ kho, người mang hàng đến ký biên bản bản giao và làm các thủ tục cần thiết cho xe ra
- Khi xe chuẩn bị ra khỏi kho, bảo vệ tuần tra dùng bộ đàm liên hệ với bảo vệ cổng chính biết để chuẩn bị kiểm tra toàn bộ xe một lần nữa để đảm bảo không có hàng hóa tài sản nào cất giấu hoặc tài sản mang ra ngoài mà không có giấy tờ hợp lệ. Sau đó đề nghị lái xe ký tên vào sổ và mở cổng cho xe ra.

Bảo vệ hàng xuất: Người mang hàng xuất ra phải xuất trình hoá đơn xuất kho cho bảo vệ tuần tra cùng với thủ kho, lái xe làm các thủ tục như sau :

- Trong khi hàng đưa lên xe sẽ có bảo vệ và lái xe,thủ kho đứng giám sát để theo dõi và đối chiếu lệnh xuất kho, phiếu xuất kho và ghi lưu sổ sách về tên hàng,số lượng. Bảo vệ kiểm tra thực tế.Sau khi hàng đã lên đủ bảo vệ theo dõi việc đóng khóa cửa xe, hoặc niêm siêu của Hải quan ( Nếu hàng được xuất đi nước ngoài ).
- Khi xe ra cổng, tài xế hoặc Chủ quản phải xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc hàng được đưa ra ngoài. Bảo vệ mục tiêu cố định ở cổng tiếp tục kiểm tra lệnh xuất kho, phiếu xuất hàng và ghi lưu sổ sách, nếu cần liên lạc với Giám sát kho để kiểm tra lại thông tin, Tài xế ký tên trước khi cho xe ra ngoài.

Bảo vệ tuần tra

Nhân viên bảo vệ này sẽ đảm nhiệm công việc chính như sau:
- Kết hợp với bảo vệ cổng kiểm tra, giám sát phương tiện đi lại như xe gắn máy, xe đạp của CBCN viên lúc vào làm việc và hết giờ ra khỏi nơi làm việc.
- Cùng với thủ kho bảo vệ kiểm tra giám sát các hoạt động nhập hàng vào kho hoặc đưa xuất hàng hóa vật tư ra ngoài. Ghi chép đăng ký đầy đủ vào sổ sách theo dõi, tổ chức theo dõi và phát hiện những hành vi gian lận trộm cắp tham ô, móc nối trong lúc xuất nhập.
- Bảo vệ tuần tra giám sát hàng rào bao quanh nhà máy để phòng ngừa công nhân cấu kết với người bên ngoài tuồn hàng ra ngoài.
- Tuần tra nơi công nhân đang làm việc, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi, việc làm vi phạm Nội qui, Qui định của nhà máy có thể dẫn đến mất an toàn lao động.
- Phát hiện những sự cố thiết bị máy móc, sự cố cháy nổ, khi phát hiện phải có biện pháp xử lý khắc phục ngay.
- Tổ chức theo dõi, quan sát, để phát hiện và ngăn chặn những hành vi gian lận trộm cắp, cất giấu tài sản của các đối tượng công nhân viên.
- Phát hiện, ngăn chặn những người có hành vi phá hoại, ngăn chặn những phần tử có hành động đập phá gây rối trật tự trong nhà máy.
- Bảo vệ kiểm tra có hệ thống phương tiện PCCC, luôn đảm bảo tính sẵn sàng hoạt động.
- Kiểm tra các cửa sổ, cửa ra vào đã khoá chưa, tất cả các trang thiết bị dùng điện Văn phòng và Nhà máy khi đơn vị chủ quản và công nhân ra về hết.
- Bảo vệ tuần tra đều đặn toàn bộ khu vực bên trong Nhà máy, Nhà Kho, Văn Phòng, Khu vực hàng rào. Kết hợp với cơ quan chủ quản dán niêm phong và mở niêm phong . Kiểm tra các vị trí đóng khóa hoặc niêm phong của Nhà máy trong trường hợp có nơi đóng khóa hoặc niêm phong.

Nhân viên bảo vệ kiểm tra, kiểm soát cán bộ, công nhân viên ra vào nhà máy:

Bảo vệ kiểm tra cán bộ công nhân viên khi vào ca:

- Cán bộ công nhân viên vào mục tiêu phải thực hiện nghiêm chỉnh những nội qui của Nhà máy đề ra như (đeo bảng tên, đồng phục (nếu có), chấm công, không mang những chất cháy nổ vào Nhà máy, đăng ký những đồ dùng mang vào..v..v..).
- Duy trì công việc trong giờ làm việc, mọi công nhân không được ra khỏi nhà máy, trừ trường hợp được phép của người có thẩm quyền. (nếu được phép phải có giấy ra cỔng)
- Bảo vệ mục tiêu cố định phải theo dõi nhân viên làm việc vào ca hoặc tan ca phải đúng giờ qui định. (trừ trường hợp được phép của cấp có thẩm quyền).
- Nếu nhân viên nào vi phạm bảo vệ mục tiêu cố định lập biên bản và duy trì theo đúng văn bản Nội qui của nhà máy đề ra.

Bảo vệ kiểm tra cán bộ công nhân viên khi ra ca:

Bảo vệ mục tiêu cố định phải kiểm tra khám xét mọi nhân viên bao gồm: Kiểm tra người, các túi quần áo, các túi xách công nhân mang theo, những nơi công nhân có khả năng cất giấu tài sản (ống quần, thắt lưng, đội trên mũ, cốp bên trong yên xe V.v…), để đảm bảo không có tài sản hàng hóa của Nhà máy mang ra cổng mà không có giấy tờ hợp lệ hoặc không được phép của người có thẩm quyền nhà máy.

Bảo vệ kiểm tra khi cán bộ công nhân viên ra vào đột xuất:

Đối với công nhân khi đang làm việc mà ra cổng phải có Giấy ra cổng, Giấy ra cổng phải có chữ ký của Giám đốc hoặc người được ủy quyền thay thế. Mọi giấy tờ trên bảo vệ mục tiêu cố định giữ lại và ghi lưu vào sổ theo dõi. Hàng tuần (hoặc có trường hợp đột xuất) mang sổ và giấy lên báo cáo Phòng nhân sự để theo dõi giám sát.

Bảo vệ kiểm soát các nhà thầu phụ và dịch vụ khác ra vào:

- Có một số bộ phận ra, vào Nhà máy, ví dụ: (Xây dựng, gom rác, sửa chửa, áp tải, nấu ăn, các loại dịch vụ khác…) Nếu ra vào thường xuyên phải có Danh sách Niêm yết tại phòng bảo vệ và được đồng ý bằng ký tên đóng dấu của BGĐ Nhà máy. Nếu không thường xuyên phải được sự đồng ý của BGĐ mỗi lần ra vào.
- Bảo vệ mục tiêu cố định phải thường xuyên kiểm soát chặt chẽ những người trên mỗi khi ra cổng.
- Duy trì Đội trưởng thực hiện nghiêm chỉnh những nội qui, qui định của Nhà máy đề ra.
- Bảo vệ phải quan sát phát hiện và ngăn chặn mọi trường hợp không có nhiệm vụ lảng vảng tại khu vực cấm Nhà máy.

Trong khi làm nhiệm vụ:

- Bảo vệ mục tiêu cố định phải mặc đúng tác phong, gọn gàng, sạch sẽ, thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, tôn trọng mọi người, cương quyết trước những biểu hiện sai trái. Nói năng tế nhị, khiêm tốn.
- Giữ gìn vệ sinh khu vực và giữ nét đẹp văn hóa nơi công cộng.

Giữ gìn bảo mật:

Bảo vệ mục tiêu cố định trong quá trình làm việc không được tiết lộ bất cứ mọi thông tin nào của Nhà máy ra ngoài.

Khi gặp tình thế cấp thiết:

- Trong khi làm nhiệm vụ các nhân viên bảo vệ mục tiêu cố định sẽ có phản ứng ngay khi có trường hợp dưới đây xảy ra trong khu vực Nhà máy: Hoả hoạn, tai nạn,sự cố cháy nổ, sự cố máy móc thiết bị hư hỏng,mâu thuẫn cá nhân, gây rối đánh lộn, kẻ gian đột nhập, thiên tai.
- Trong trường hợp khẩn cấp thì nhân viên bảo vệ mục tiêu cố định sẽ hành động một cách nhanh nhất và có trách nhiệm giải quyết bước đầu sự việc. Sau đó làm báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan có thẩm quyền

Các bài khác cùng chuyên mục: