sách luật xây dựng 2014 mới nhất

luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18-6-2014
Ngày 18/06/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, quyết định miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 07 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 01/01/2015.
Ngoài các công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị nêu trên, các công trình nằm trên địa bàn của 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính; công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư và các công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong độ thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc… sẽ không phải xin cấp Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2015.
Đối với công trường xây dựng, Luật quy định, trừ nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng, các công trường xây dựng còn lại đều phải được lắp đặt biển báo tại công trường xây dựng. Biển báo bao gồm tên, quy mô công trình; ngày khởi công, ngày hoàn thành; tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng, tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng và bản vẽ phối cảnh công trình. Đồng thời, xung quanh khu vực công trường phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài định mức dự toán xây dưng công trình 2014
thời gian qua các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy về lĩnh vực xây dựng như: TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; TT 75/2014/TT-BTC ngày 12-6-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; TT 02/2014/TT-BXD ngày 12-02-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Giá bìa : 350,000đĐể quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT XÂY DỰNG 2014 (SỬA ĐỔI) – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THẨM TRA THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG”.
Nội dung sách luật xây dựng 2014 bao gồm phần chính sau:

sách luật xây dựng 2014 mới nhất, luật xây dựng sửa đổi bổ sung năm 2014


Phần thứ nhất. Luật Xây dựng (sửa đổi)
Phần thứ hai. Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng, thẩm tra thiết kế công trình, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng
Phần thứ ba. Thu, nộp, quản lý phí xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng
Phần thứ tư. Công tác quản lý thiết kế đô thị, quản lý nhà ở
Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản lý công trình
Phần thứ sáu: Luật đầu tư

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng
định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuân, tiêu chuân xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiêm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dụng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến. Trong quá trình biên soạn định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng để tiện theo dõi chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1Ỉ72/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD vào Quyết định 1776/QĐ-BXD định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dimg, các cơ quan, to chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dimg công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi bổ sung mới nhất


Giá bìa : 385,000đ


Mục lục định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần xây dựng
Thuyết minh và quy định áp dụng Bảng phân loại
CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUAN BỊ MẶT BANG XÂY DỤNG
Phát rừng tạo mật bằng bằng thủ công
Phát rừng tạo mặt bằng bầne cơ giới
Chặt cây, đào gốc cây, bụi cây
Công tác phá dỡ côns trình
Phá dỡ bằng thủ công
Phá dỡ bàng máy
Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn
Tháo dỡ các loại kết cấu
Tháo dỡ các loại kết cấu bàng thủ công
Tháo dỡ kết cấu bằng máy


định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2014


CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT
Đào đáp đất, đá, cát bằng thủ cône
Đào đất công trình bằng thủ công
Phá đá bàng thủ công
Đắp đất cống trình bằng thủ công
Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp
Đào xúc đất để đáp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bàng máy đào
Đào móng công trình bằng máy
Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển,
tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Đào kênh mương Ьапц máy đào
Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào
chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bàng tổ hợp máy
xáns, cạp và máy đào
Đào nền đườne
Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển
Đào nền đường bàng máy ủi
Đào nén đường Ьапц máy cạp
San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải
Đào đất trong khune vây phòng nước các trụ trên cạn
Xói hút bùn trong khung vây phòng nước


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: