định mức dự toán xây dưng công trình 2014 mới nhất xuất bản năm 2014Gồm 2 phần:
Phần 1: định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần xây dựng
Phần 2: định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần lắp đặt và sửa chữa
Giá: Bộ định mức dự toán xây dựng công trình năm 2014 Là 750 000 đồng/bộ 2 phần

định mức dự toán xây dưng công trình 2014 - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
định mức dự toán xây dưng công trình 2014 được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
định mức dự toán xây dưng công trình 2014 – phần xây dựng
Trong quá trình biên soạn, để tiện theo dõi, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD vào Quyết định 1776/QĐ-BXD thành định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng – cập nhật mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.


Giá bìa : 750,000đ


Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

định mức dự toán xây dưng công trình 2014 mới nhất


Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2014
PHẦN LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA &
ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ PHÒNG TRỪ MỐI TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Ban hành theo quyết định 32/TWH ngày 08 tháng 04 năm 2014
Trong quá trình biên soạn, để tiện theo dõi, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1173/QĐ-BXD vào Công văn số 1777/BXD–VP Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm thành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt – cập nhật mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt nam

tiêu châẩn thiết kế nền nhà và công trình công tác nền móng đóng và ép cọc khoan nhồi và nghiệm thu theo uquyết định óố 2012/2013/QĐ-BXD ngạy 25-02-2013 của bộ xây dựng về việc hủy tiêu chuẩn ngành xây dựng mã hiệu tên tiêu chuẩn thay thế áp dụng

Giá bìa : 325,000đ


PHẨN I QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DựNG
QUYÉT ĐỊNH SỐ 212/QĐ-BXD NGÀY 25-0 HỦY BỞ TIÊU CHUÁN NGÀNH XÂ TRƯỜNG Bộ XẢY DỤNG
THÔNG BÁO TÌNH TRẠNCi CÁC TIÊU CHU NGÀNH XÂY DỰNG ĐÃ HÉT HIỆU LỰC
PHẦN II TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:20 NGHIỆM THU
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 VÀ NGHIỆM THU
PHẦN III TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2 CÔNG TRÌNH
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 ‘ CÔNG TRÌNH
PHẦN IV TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363: SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG.

hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng việt namTIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO 1
PHẦN V TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364:21 PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
TIÊU CHUÀN QUỐC GIA TCVN 9364:2012 ĩ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
PHẦN VI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9394: NGHIỆM THU
TIÊU CHUẨN QUÔC GIA TCVN 9394:201: NGHIỆM THU
PHẦN VII TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9395 NGHIỆM THU
TIÊU CHUẨN QUÔC GIA TCVN 9395:2012 cọc KHOAN NHOI – THI CONG VA \(.1111;M TIIl’
PHẦN VIII TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 cọc KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM
TIÊU CHUẢN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 cọc KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐÒNG NHẤT CUA BẺ TÒNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ẢM
PHẦN IX TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 cọc ■ KIÊM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ
TIẺU CHUẢN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 cọc – KIÊM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG Bí ÉN DẠNG NHO
PHẦN X TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 cọc – KIEM tra khuyết tật bằng PHƯƠNG PHÁP DỘNG BIÊN DẠNG NHỎ
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XẢY DỰNG – XÁC ĐỊNH CHUYẾN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA

PHẦN XI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012
TIÊU CT1UẢN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THULiên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: