Phòng, chống cháy, nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Vì vậy, ngày 22/11/2013 kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01/7/2014). Theo Luật phòng cháy chữa cháy, thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ chức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là một biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, đồng thời cũng tránh được những thiệt hại không đáng có về tiền bạc, tài sản của Nhà nước và nhân dân.Giá bìa : 335,000đ

Việc hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi chúng ta phải có các quy định pháp luật phải đầy đủ và chặt chẽ. Do vậy, cũng như lĩnh vực khác, lĩnh vực phòng cháy chữa có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ, hoàn chỉnh như là các quy định pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy, xử phạt vi phạm hành chính, quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động và đặc biệt quan trọng là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Do đó, Nhà xuất bản Dân Trí cho xuất bản quyển Sách:


LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII)

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ


LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII) sửa đổi bổ sung

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Sửa đổi, bổ sung của Quốc hội khóa XIII).

Phần 2: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY.

Phần 3: QUY TẮC VÀ BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC.

Phần 4: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY.

Phần 5: QUY TẮC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP.

Phần 6: CÔNG TÁC BẢO HỘ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Phần 7: HƯỚNG DẪN ĐỘI HÌNH CHỮA CHÁY, CỨU HỘ CỨU NẠN ÁP DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY, CỨU HỘ CỨU NẠN.

Phần 8: QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 418 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

NỘI DUNG CHÍNH

Hệ thống pháp luật về quản lý thuế là căn cứ để cơ quan Nhà nước xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thuế; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, tính chủ động của người nộp thuế được đề cao thông qua cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế, đảm bảo phù hợp với thông lệ Quốc tế.

Luật Quản lý thuế đã tạo bước tiến quan trọng, quy định thống nhất chính sách quản lý thu, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế, người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế… Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Nhà nước ta đang tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Luật Quản lý thuế và những chính sách về thuế, cụ thể là đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân với một số thay đổi cơ bản như nâng mức giảm trừ gia cảnh; bổ sung một số quy định về thu nhập tính thuế.

Với mục đích tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thuế, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người nộp thuế. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT

VỀ THUẾ (Hiệu lực thi hành 01/01/2014)
Giá bìa : 395,000đ

Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:

Phần 1: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP.

Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Phần 3: HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ (Hiệu lực thi hành ngày 20/12/2013).

Phần 4: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

Phần 5: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Phần 6: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Phần 7: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.

Phần 8: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

Phần 9: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP.

Phần 10: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ (Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2014).

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 500 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.


Liên Hệ: Hà Trinh: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
web: nhasachphapluat
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN


Các bài khác cùng chuyên mục: