chỉ dẫn áp dụng bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung

Tác giả: TS Đỗ Đức Hồng Hà và tập thể tác giả TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa, TS Trần Thị Sáu, THs Lô Thị Thu Hường…
chỉ dẫn áp dụng bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung được xuất bản theo Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 đã được Quốc hội khoá XI. kỳ họp thứ 4 thône qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 và thay thế Bộ luật Tố tụne hình sự năm 1988 và các Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụne hình sự năm 1990. năm 1992, năm 2000. Bộ luật mới đã kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụna hình sự của Nhà nước, thể chế chủ trươne của Đảng về cải cách tư pháp; là công cụ pháp lý phục vụ cuộc đấu tranh phòns, chống tội phạm, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quvền và các lợi ích hợp pháp cua tổ chức và cá nhân.Giá bìa: 350,000đ


Nhàm đáp ứng, nhu cầu nghiên cứu, áp dụng pháp luật Tố tụng hình sự của các cơ quan, đơn vị; nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn: “Chi dẫn áp (lụng Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam”. Tương ứng với từng điều, khoản của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhóm tác giả cập nhật, viện dẫn nhừne điều, khoản của các văn bản hướng dẫn thi hành để tiện cho việc tra cứu, áp dụng.

chỉ dẫn áp dụng bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung


Hy vọne cuốn sách chỉ dẫn áp dụng bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành

xuất bản tháng 9 năm 2013 áp dụng cho năm 2013 và 2014
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của mọi công dân và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự, PGS.TS. Trần Minh Hưởng cùng với tập thể tác giả là các phó giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn Bộ sách Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam – bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm 2 tập:
Tập I. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự – Đã được sửa đổi, bổ sung
Tập II. Những quy định mới nhất hưống dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự (Đã được sửa đòi, bổ sung)Giá bìa : 350,000đ


Bộ sách bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành là tài liệu bổ ích cho các cán bộ tư pháp hình sự, cán bộ làm công tác trên lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đang theo học ngành luật và những người quan tâm tìm hiểu về Bộ luật Hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự. Bộ sách được biên soạn trên cơ sở khoa học pháp lý hình sự, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật sửa đổi, bổ, sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009, Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự…
Khoa học pháp lý hình sự rất phức tạp, quá trình áp dụng pháp Luật Hình sự cũng còn nhiều vấn đề bất cập, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hinh sự còn chưa đầy đủ, vì vậy chắc chắn trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi kính mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.


bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành


Mục lục bộ hình sự sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành


Phẩn thứ nhất Bộ LUẬT HÌNH Sự VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẦN ĨHựC HIỆN
1. Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung
2. Thông tư liên tịch sô 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng một số Điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán
3. Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC- TANDTC ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp – Bộ Thông tin và truyền thòng – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông
4. Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày
14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo
5. Thông tư sô 39/2012/TT-BCA ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công an
quy định việc quản tý, giam giữ người bị kết án tử hình
6. Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC- TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp – Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố
Liên Hệ: ms Thu
: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: