định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuân, tiêu chuân xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiêm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dụng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến. Trong quá trình biên soạn định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng để tiện theo dõi chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1Ỉ72/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD vào Quyết định 1776/QĐ-BXD định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dimg, các cơ quan, to chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dimg công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi bổ sung mới nhất

Giá bìa : 385,000đ


Mục lục định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần xây dựng
Thuyết minh và quy định áp dụng Bảng phân loại
CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUAN BỊ MẶT BANG XÂY DỤNG
Phát rừng tạo mật bằng bằng thủ công
Phát rừng tạo mặt bằng bầne cơ giới
Chặt cây, đào gốc cây, bụi cây
Công tác phá dỡ côns trình
Phá dỡ bằng thủ công
Phá dỡ bàng máy
Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn
Tháo dỡ các loại kết cấu
Tháo dỡ các loại kết cấu bàng thủ công
Tháo dỡ kết cấu bằng máy

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2014


CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT
Đào đáp đất, đá, cát bằng thủ cône
Đào đất công trình bằng thủ công
Phá đá bàng thủ công
Đắp đất cống trình bằng thủ công
Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp
Đào xúc đất để đáp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bàng máy đào
Đào móng công trình bằng máy
Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển,
tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Đào kênh mương Ьапц máy đào
Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào
chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bàng tổ hợp máy
xáns, cạp và máy đào
Đào nền đườne
Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển
Đào nền đường bàng máy ủi
Đào nén đường Ьапц máy cạp
San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải
Đào đất trong khune vây phòng nước các trụ trên cạn
Xói hút bùn trong khung vây phòng nước
Giá bìa : 335,000đ

luật đất đai xây dựng nhà ở và vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng 2014

cuốn sách luật đất đai xây dựng nhà ở và vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng 2014 do nxb lao động xã hội xuất bản gồm có 5 phần chính
Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về lĩnh vực này Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu luật đất đai xây dựng nhà ở và vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng 2014 có tên đầy đủ là :

luật đất đai xây dựng nhà ở và vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng 2014


“Tìm hiểu LUẬT ĐẤT ĐAI,XÂY DỰNG, NHÀ Ở VÀ VẤN ĐỀ THU HỒI ĐỀN BÙ GIẢI TỎA ĐẤT ĐAI”
Sách luật đất đai xây dựng nhà ở và vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng 2014 gồm một số phần chính sau:
PHẦN I: LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 29-11-2013.
PHẦN II. BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT
PHẦN III. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐẤT ĐAI, CHẾ TÀI THU HỒI ĐỀN BÙ GIẢI TỎA ĐẤT ĐAI
PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG
PHẦN V: BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VAY VỐN NGÂN HÀNG

Chúng tôi tin rằng cuốn sách luật đất đai xây dựng nhà ở và vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng 2014 sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho tất mọi ngườiLiên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: