One S s? du?c bán ra v?i giá kho?ng 14 tri?u d?ng.

N?m trong dòng One series du?c HTC gi?i thi?u h?i d?u nam, One S là chi?c smartphone m?ng nh?t c?a HTC v?i d? dày ch? 7,8 mm. Máy có b? v? nguyên kh?i làm t? kim lo?i, t?o c?m giác c?m r?t ch?c ch?n. One S s? d?ng sim so dep màn hình Super AMOLED kích thu?c 4,3 inch d? phân gi?i qHD. Máy du?c trang b? chip x? lý lõi kép t?c d? 1,5 GHz. Camera c?a One S có d? phân gi?i 8 Megapixel v?i ?ng kính f/2.0, s?n ph?m sim so dep ch?y Android 4.0 và giao di?n Sense 4.0.

dien thoai One S là smartphone sim so dep m?ng nh?t c?a HTC.(kho?ng 14 tri?u d?ng)

Máy s? du?c bán ra trong gi?a tháng 6 v?i giá 12,5 tri?u d?ng.

Lumia sim so dep 900 là model ch?y h? di?u hành Window phone sim so dep cao c?p nh?t hi?n nay c?a Nokia v?i thi?t k? v? polycarbonate nguyên kh?i gi?ng v?i Lumia 800. Ngoài ra, v? ph?n c?ng, Lumia 900 s? có màn hình 4,3 inch d? phân gi?i WVGA s? d?ng công ngh? ClearBack, b? x? lý 1,4GHz Qualcomm, 512MB RAM, camera 8 "ch?m" và pin dung lu?ng 1.830 mAh.

Lumia 900 s? du?c bán t? gi?a tháng 6.sim so depNokia Lumia 900 (12,5 tri?u d?ng)

Ngoài ra còn có smartphone khác nhu Galaxy Ace 2 và Ascend P1.

và Pureview 808 còn HTC bán ra One S model còn l?i trong b? s?n ph?m dòng One.Lumia 900 Nokia s? tung ra 2 m?u smartphone cao c?p nh?t c?a mình là

Các bài khác cùng chuyên mục: