hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC ngày 10-09-2013

Thông tư 128/2013 ỈTT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2013 và bãi bỏ các TT 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, TT 92/2010/TT-BTC ngày 1710612010, TT 106/2005/TT-BTC ngày 05/12/2005, TT 128/2010/TT-BTC ngày 2610812010, TT 01/2012 ITT-BTC ngay 03/0112012; Mục 2 Chương II, Chương III TT 49/2010/TT-BTC ngày 12 /4 /2010, Điểm c khoản 3 Điều 2 TT 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012; quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 2 Điểu 4, khoản 1 Điều 11, điểm 1.2.5.4 và điểm 1.2.6 khoản 1 Điểu 14 TT 205 Ị2010 / TT-BTC ngày 1511212010; quy định về thời hạn nộp thuế dầu thô xuất khẩu tại khoản 2 Điều 10 TT 32 /2009 / TT-BTC ngày 1910212009; Điều 12 TT 155/2011/TT-BTC ngày 1111112011 và các nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp vói hướng dẫn tại Thông tư nàyGiá bìa : 335,000đ


Để quý cơ quan HÁI QUAN và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có được các tài liệu nói trên, NXB TÀI CHÍNH cho biển soạn cuốn sách : “HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THUẾ XUẤT KHAU, THUế NHậP KHẨU 2014”.
Nội dung cuốn sách hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Quy định về thủ tục hải quan – kiểm tra, giám sát hải quan – thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC

Phần thứ hai. Quy định mới nhất quản lý nhà nước về hải quan;
Phần thứ ba. Chỉ dẫn về Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ tư. Chỉ dẫn về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách hướng dẫn mới nhất về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 và thuế xuất nhập khẩu theo TT 128/2013/TT-BTC đến cùng bạn đọc


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: