bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung

XUẤT BẢN NĂM 2014
sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung do tiến sỹ trần minh hưởng học việt cảnh sát nhân dân biên soạn, nhà xuất bản hồng đức phát hành sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung vào năm 2014
Giá bìa : 740,000đ


Nội dung bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung gồm:

Chương 1: Điều khoản cơ bản
Chương 2: Hiệu lực bộ luật hình sự
Chương 3: Tội Phạm
Chương 4: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự
Chương 5: Hình phạt
Chương 6: Các biện pháp tư pháp
Chương 7: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thờ hạn chấp nhận thi hành án

bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung


Chương 8: Xóa án tích

Chương 9: Các tội phạm sở hữu
Chương 10: Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội
Chương 11 Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
Chương 12: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏa, danh dư, nhân phẩm của con người
Chương 13: các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân
Chương 14: các tội xâm phạm sở hữu
Chương 15: các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình
Chương 16: các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Chương 17: các tội phạm về môi trường
Chương 18: các tội phạm về ma túy
Chương 19: các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công công
Chương 20: các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
Chương 21: các tội phạm về chức vụ
Chương 22: các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
Chương 23:các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân
Chương 24: các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

Chúng tôi xin trích đoạn trong cuốn bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung
Chương III: TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niêm tôi pham
1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cô’ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phâm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.
1. Tội phạm là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tội phạm là những hành vi lệch chuẩn xã hội, tuy nhiên nhận thức và đánh giá về tội phạm lại do đặc điểm từng thòi kỳ xã hội và bản chất của mỗi Nhà nước quy định, chính vì vậy khái niệm tội phạm cũng bị chi phối bởi các yếu tô” đó.
Pháp Luật Hình sự luôn luôn hàm chứa hai nội dung cơ bản nhất, đó là tội phạm và hình phạt. Tội phạm và hình phạt có quan hệ tác động qua lại biện chứng với nhau, vê nguyên tắc thì tội phạm là phải chịu hình phạt và hình phạt cũng chỉ được phép áp dụng vối ngưòi đã thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong BLHS. Có thể nói hành vi phạm tội là tiền đề còn hình phạt là hậu quả của việc thực hiện tội phạm đó, chính vì vậy không thể áp dụng hình phạt đối với một ngưồi nếu họ không thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi đó không cấu thành tội phạm. Tội phạm và hình phạt là hai chế định quan trọng, cơ bản nhất của pháp Luật Hình sự.
Pháp Luật Hình sự của mỗi quốc gia có thể có những định nghĩa về tội phạm khác nhau, sự khác nhau này xuất phát từ bản chất của mỗi nhà nưốc vì Luật Hình sự là một trong những ngành luật thể hiện bản chất giai cấp rất sâu sắc. Bên cạnh đó


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: