niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2013 là một ấn phẩm được Cục Thống kê Quảng Bình biên soạn hàng năm, phản ánh một cách khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các cấp, các ngành.
Cuốn sách niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2013 này bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2011, 2012 và 2013 đã được bổ sung và chỉnh lý. Riêng năm 2013 có một số chỉ tiêu là số liệu sơ bộ.
Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:
- Không có hiện tượng phát sinh
… Có phát sinh nhưng không thu thập được
Trong quá trình sử dụng niên giám thống kê tỉnh quảng bình năm 2013, nếu thấy có điều gì sơ suất xin bạn đọc góp ý để Cục Thống kê Quảng Bình nghiên cứu bổ sung cho kỳ xuất bản sau niên giám thống kê 2014tỉnh quảng bình.Giá bán : 350,000đ

Nội dung chính cuốn sách niên giám thống kê tỉnh quảng bình 2013 gồm
I. Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu 7
Administratve unit, Land and Climate
II. Dân số và Lao động 21
Population and Labour force
III. Tài khoản quốc gia và Ngân sách Nhà nước 35
National accounts and State budget
IV. Đầu tư và Xây dựng 62
Investment and construction


niên giám thống kê quảng bình 2013V. Doanh nghiệp và Cơ sở kinh tế cá thể 81

Enterprise and individual establishment
VI. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 126
Agriculture, Forestry and Fishery

VII. Công nghiệp - Industry 184
VIII. Thương mại và Du lịch - Trade and Tourism
IX. Chỉ số giá - Price 212
X. Vận tải, Bưu chính và Viễn Thông 226
Transport, Postal services and Telecommunication
XI. Giáo dục - Education 236
XII. Y tế, Văn hóa và Thể thao – Health, Culture and Sport 255
XIII. Mức sống dân cư và an toàn xã hội 265
niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 ( đắc lắc )

Niên giám Thổng kê là ẩn phẩm được Cục Thống kê đắk lắc xuất bản hàng năm, bao gôm những sô liệu thống kê cơ bản phản ảnh khái quát thực trạng kinh tê – xã hội của tỉnh đắc lắc; những sô liệu thông kê chủ yêu vê kêt quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây.
Trong cuốn Niên giám Thống kê năm 2013, sổ liệu được biên soạn từ năm 2010-2013). Các số liệu thong kê chìa ra theo huyện/thành phố/thị xã đã được cập nhật theo địa giới hành chỉnh hiện hành đến 31/12/2013 và phân theo từng ngày kinh tế, loại hình kinh tế và các đơn vị hành chính

Trong quá trình biên soạn niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 chắc chắn không tránh khỏi sơ xuât, kỉnh mong nhận được nhiêu ỷ kiến đóng góp đê Cục Thong kê Thái Nguyên nghiên cứu bổ sung cho kỳ xuất bản sau niên giám thống kê năm 2014 tỉnh đắc lắc.


Giá bán : 350,000đ

Nội dung cuốn sách niên giám thống kê tỉnh đắk lắk 2013 (đắc lắc)
Phần I: Đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu.
Part I: Administrative Unit, land and Climate.
Phần II: Dân số và Lao động.
Part II: Population and Employment.
Phần III: Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước.
Part III: National accounts and state budget.
Phần IV: Đầu tư và Xây dựng.
Part IV: Investment and Construction.
Phần V: Doanh Nghiệp và Cơ sở kinh doanh cá thể.
Part V: Enterprise and Individual establishments.
Phần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
Part VI: Agriculture, forestry and fishing.
Phần VII: Công nghiệp.
Part VII: Industry.
Phần VIII: Thương mại và Du lịch.
Part VIII: Trade and Tourism.
Phần IX: Chỉ số giá.
Part IX: Price.
Phần X: Vận tải, B*ưu chính và Viễn thông.
Part X: Transport, postal services and telecommunications.
Phần XI: Giáo dục.
Part XI: Education.
Phần XII: Y tế, Văn hoá, Thể thao.
Part XI: Health, Culture, Sport.
Phần XIII: Mức sống dân cư và An toàn xã hội.
Part XIII: Living Standard and Social security
Phần XIV: Một số chỉ tiêu các tỉnh tây Nguyên
Part XIV: some main indicators ò highland provinces


Liên Hệ: ms Hằng: 0935 18 68 38
giao hàng và thu tiền tận nơi
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
web: niengiamthongke
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN

Các bài khác cùng chuyên mục: