luật đất đai áp dụng năm 2014 theo luật số 45-2013-QH13 ngày 29-11-2013 nxb lao động xã hội phát hành
Giá bìa : 335,000đ


sách luật đất đai áp dụng năm 2014 theo luật số 45-2013-QH13 ngày 29-11-2013 mới nhất được sửa đổi bổ sung
PHẲNI. LUẬT ĐẤT ĐAI số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29-11-2013
PHẦN II: QUY ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG, ĐÁT ĐAI NHÀ Ở
1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựna; quản lý công trình ha tầnơ k thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
2. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA Bộ XÂY DựNG Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nehị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 – 4 – 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụne nhà ở thuộc sở hữu nhà nước .
PHẦN III: BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHÁT

sách luật đất đai áp dụng năm 2014 theo luật số 45-2013-QH13 ngày 29-11-2013


1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2013/NĐ-CP NGÀY 22-4-2013 CỦA CHÍNH PHỦ
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
2. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG Hướng
dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định sổ 34/2013/NĐ-CP ngày 22 – 4 – 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hừu nhà nước
3. Bộ BIÉU MẪU KÈM THÔNG TƯ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA Bộ
XÂYDựNG
4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2013/NĐ-CP NGÀY 20-11 -2013 CỦA CHÍNH PHỦ về phát triển
và quản lý nhà ở xã hội
5. NGHỊ ĐỊNH 84/2013/NĐ-CP NGÀY 25-7-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định vè
phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

PHÀNIV: QUY ĐỊNH VÈ ĐÁT ĐAI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DựNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI NHẤT
1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2013/NĐ-CP NGÀY 14-01-2013 về quản lý đầu tư phát triển
đô thị
2. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 20/2013/TTLT-BXD-BNV NGÀY 21-11-2013
CỦA BỘ XÂY DựNG – BỘ NỘI vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 – 01 – 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
3. THÔNG TƯ SỐ 10/2013/TT-BXD NGÀY 25-7-2013 CỬA Bộ XÂY DựNG Quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06-02-2013 CỦA CHÍNH PHỦ về quản lý
chất lượng công trình xây dựng
5. THÔNG TƯ SỔ 17/2013/TT-BXD NGÀY 30-10-2013 CỦA Bộ XÂY DựNG Hướng
dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
PHẦN V: ĐẤT ĐAI VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐÉN VAY VÓN NGÂN HANG
1. NGHỊ QUYẾT SÔ 02/NQ-CP NGÀY 07-01-2013 CỬA CHÍNH PHỦ về một
số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
2. THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15-5-2013 CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07-01-2013 của chính phủ

Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: