chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

Sách chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất của Vụ chế độ kế toán và kiểm toán biên soạn và phát hành, chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo TT 195/2012/TT-BTC
Giá bìa : 298,000đ


Nội dung chính chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp
Phần thứ nhất – Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

Phần thứ hai – Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

Phần thứ ba – Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán

- Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Mẫu chứng từ kế toán
- Phương pháp lập chứng từ kế toán
Phần thứ tư – Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán
- Danh mục sổ kế toán áp dụnga cho Ban quản lý dự án
- Mẫu sổ kế toán
- Phương pháp ghi chép sổ kế toán
Phần thứ năm – Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính
- Mẫu báo cáo tài chính
- Phương pháp lập báo cáo tài chính
Chúng tôi xin trích đoạn TT 195/2012/TT-BTC chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng

hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng được xuất bản theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009
Giá bìa : 350,000đ


sách hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán – Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp – Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012″


hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng


Nội dung quyển hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp có bài tập ứng dụng:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ
Chương XIII: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán
Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: