bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014

áp dụng cho năm 2013 và 2014
bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 chính sách tiền lương chế độ phụ cấp trợ cấp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được phiên dịch qua tiếng Anh và tiếng việt, bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/7/2013)

sách được cập nhật mới nhất các thông tư, nghị định nới về tiền lương, tiền phụ cấp, tiền bảo hiểm, thời giờ nghỉ nghơi
- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
- Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013
- Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013
- Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013
- Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013
- Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013
nội dung sách bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 gồm những phần sau:
Phần 1: bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành
Phần 2: Quy định mới nhất về chế độ tiền lương thù lao tiền thưởng
Phần 3: Quy định mới nhất về chế độ phụ cấp trợ cấp điều chỉnh lương hưu
Phần 4: Chế độ bảo hiểm bhxh, bhtn, bhyt
Giá bìa :335,000đ


Chúng tôi xin trích đoạn bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014 qua 2 thứ tiếng anh và tiếng việt nam

Bộ Luật Lao Động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương I : Những Quy Định Chung
Điều 1.
Bộ Luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.
Điều 2.
Bộ Luật lao động 2014 được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu.
Bộ Luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và một số loại lao động khác được quy định tại Bộ Luật này.

bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014


Điều 3.

Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
Điều 4.
Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người giữ các chức vụ được bầu, cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy theo từng đối tượng mà áp dụng một số quy định trong Bộ Luật này.
Điều 5.
1. Mọi người đếu có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng bức lao động dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu nhiều lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.
Điều 6.
Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.
Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: