SỰ KIỆN VĂN HÓA LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN Ở HỒ TÂYTivi LED - Tivi 3D - Tivi LCD - Tivi Plasma - ĐẦU DVD-VCD - DÀN ÂM THANH - CASSETTE -ÂM LY - LOA - Kính 3D - Tủ Lạnh -Máy Giặt - Điều Hòa - Tủ Đông - Tủ Mát - ĐTDĐ - Quạt Các Loại - Lò Vi Sóng - Cho Thuê Xe - Máy Sấy Quần Áo - Nồi Cơm - Máy sấy tóc

Website : http://digicity.vn/

Hotline : 0914.996.226 / 0904.196.226 / 043.9122007/ 0936558186

TL-5KR : 2.490.000đ

TL-9JR : 2.820.000đ

SR-11JD : 3.490.000đ

SR-11JN : 4.090.000đ

SR-13JN : 4.290.000đ

SR-15JN : 4.400.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

SR-E19 : 4.350.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-125PN : 4.090.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-145PN : 4.290.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-165PN : 4.590.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-17JN : 4.890.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-S17JN : 4.630.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-U17JN : 5.060.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-S185PN : 4.760.000đ( Khuyến mại : ấm điện siêu tốc pana)

TL-185PN : 5.030.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-U185PN : 5.200.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-19JN : 5.090.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-S19JN : 5.010.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-P19JN : 5.790.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

TL-S205PN : 5.150.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-205PN : 5.260.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-U205PN : 5.670.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-P205PN : 6.100.000đ( Khuyến mại : bộ nồi Sunhouse)

TL-21MN : 5.690.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-U21MN sim so dep : 5.950.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-P21MN : 6.250.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-25MN : 6.190.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-U25MN : 6.290.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-P25MN : 6.690.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-261M : 7.830.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-F32NT : 5.970.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-F42NT : 7.280.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-F48NT : 8.000.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-F64M : 8.420.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-F78M : 12.570.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-F78NH : 12.999.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-270R : 10.830.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-360R : 11.720.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)

TL-F420T : 23.920.000đ ( Khuyến mại : bia Heineken 24 lon)SJ-168S : 4.790.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

SJ-169SDS : 4.790.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon + nồi cơm Sharp 18 ETV)

SJ-167SSL : 4.920.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

SJ-167SBL : 4.860.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

SJ-167SGR : 4.880.000đ( Khuyến mại : khăn tắm sharp)

SJ-188SSL : 5.200.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-189SDS : 4.999.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-187SSL : 5.100.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-187SBL : 5.190.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-187SGR : 5.190.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-187PSL : 5.260.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-188PHS : 5.260.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-195SSL sim so dep : 5.260.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon + nồi cơm Sharp 18 ETV)

SJ-225SSL : 5.570.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-245SSL : 5.880.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-275SSL : 6.260.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-315SSL : 6.920.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-345SSL : 7.320.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P405MSL : 10.200.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P405MBK : 10.600.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P405GSL : 11.400.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P405GBK : 11.800.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P435MSL : 11.000.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P435MBK : 11.400.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P435GSL : 12.400.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P45GBK : 12.500.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P585MSL : 13.800.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P585MBK : 14.200.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P585GSL : 15.000.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P585GBK : 15.400.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P625MSL : 14.600.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon + nồi cơm Sharp 18 ETV)

SJ-P625MBK : 15.000.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P625GSL : 16.200.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-P625GBK : 16.600.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-F70RV : 22.700.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-F70PC : 23.450.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-F70PS : 24.950.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-F75RV : 24.950.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-F75PS sim so dep : 27.200.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

SJ-F78SP : 30.200.000đ( Khuyến mại : khăn tắm sharp)

SJ-F78BK : 30.200.000đ( Khuyến mại : bia Carlsberg 24 lon)

BJ175SSVN : 4.190.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

BJ175MSVN : 4.490.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

BJ185SSVN : 4.490.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

BJ185MSVN : 4.790.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

265SL : 6.100.000đ( Khuyến mại : ấm siêu tốc Pana )

265MS : 6.700.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

305MS : 7.200.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

305SL : 6.650.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

345MS : 8.600.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

345SL : 8.050.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

BU343LH : 7.350.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

BU343SVN : 7.890.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB1800PC : 5.450.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB2100PC : 5.850.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB2600PC : 6.800.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB2900PC : 7.650.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB2900SC : 8.550.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB3200SC : 9.500.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB2603PC : 8.800.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETB2603SC : 9.600.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETM4407SD : 13.500.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETE4407SD : 14.500.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETM5107SD : 15.500.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ETE5107SD : 16.500.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

EQE6307SA : 32.800.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

ESE5687SB : 33.150.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RS844CRPC5A : 66.500.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RS26MBZBL1 : 62.360.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RS21HKLPM1 : 53.230.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RS21HKLFH1 : 53.230.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RS21HKNBP1 :43.270.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RS21HKLMR1 : 39.120.000đ( Khuyến mại : vi sóng SS GW71B)

RS21HFEPN1 : 31.650.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RSA1WTIS1 : 17.540.000đ( Khuyến mại : bộ ly Digicity )

RT59FBSL1 : 13.570.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT45USGL1 : 11.100.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT45GSIS1 : 9.870.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT41USGL1 : 10.220.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT41GSIS1 : 8.990.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT34STPN1 : 7.750.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT30STPN1 : 7.140.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT37SRPN2 : 8.020.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT34SRIH2 : 7.580.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT30SRIN2 : 6.960.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2BSRMU3 : 5.870.000đ ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2BSRHB3 : 6.870.000đ ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2BSHMG1 : 6.870.000đ ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2ASRMU3 : 5.530.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2ASRHB3 : 5.530.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2ASRHB3 : 5.530.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2BSRMU2 : 5.440.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2BSRHB2 : 5.440.000đ( Khuyến mại :Bộ nồi Sunhouse)

RT2ASRMU2 : 5.080.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT2ASHB2 : 5.080.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

RT30SRTS2 : 6.610.000đ( Khuyến mại : bia Heineken 12 lon)

Các bài khác cùng chuyên mục: