Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán tài sản là động sản
thu tuc cong chung

1. Giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản (Đăng ký xe ô tô, Đăng ký mô tô, xe máy…). 2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng ) 3. Sổ Hộ khẩu của bên bán tài sản là động sản (cả vợ và chồng) 4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán tài sản là động sản (Đăng ký kết hôn ) 5. Đăng kiểm xe….
thủ tục công chứng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thủ tục công chứng hợp đồng thuê tài sản là động sản

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. 2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng ) 3. Sổ Hộ khẩu ( cả vợ và chồng) 4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân ( Đăng ký kết hôn ) 5. Phiếu yêu cầu công chứng do một trong hai bên yêu cầu ( theo mẫu cung cấp tại VP Công Chứng Sài gòn )
thu tuc cong chung

Các bài khác cùng chuyên mục: