Luật đất đai mới nhất năm 2014 sửa đổi bổ sung theo luật số 45/2013/QH13

Nhằm cập nhật kịp thời các quy định mới nhất về luật đất đai mới nhất năm 2014 nhà xuất bản lao động cho phát hành cuốn sách Luật đất đai năm 2014 sửa đổi bổ sungGiá bìa : 350,000đNội dung sách luật đất đai mới nhất 2014 gồm có
Phần thứ nhất. Luật đất đai mới nhất năm 2014
Phần thứ hai. Quy định về quản lý sử dụng đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư
Phần thứ ba. Chính sách mới về nhà ở, hỗ trợ về nhà ở
Phần thứ tư. Định mức kinh tế kỹ thuât lưu trữ tài liệu đất đai
Phần thứ năm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai

sách Chính sách thuế mới năm 2014

Luật đất đai mới nhất năm 2014 sửa đổi bổ sung


Xin trích đoạn Nghị quyết số: 39/2012/QH13 trong cuốn sách Luật đất đai mới nhất năm 2014 sửa đổi bổ sung

QUỐC HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Nghị quyết số: 39/2012/QH13
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2011/QH13 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012 ;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo kết quả giám sát số 263/BC-UBTVQH13 ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Báo cáo số 304/BC-CP ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;


định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng

định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuân, tiêu chuân xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiêm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dụng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến. Trong quá trình biên soạn định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng để tiện theo dõi chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1Ỉ72/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD vào Quyết định 1776/QĐ-BXD định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dimg, các cơ quan, to chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dimg công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng sửa đổi bổ sung mới nhất

Giá bìa : 365,000đMục lục định mức dự toán xây dựng công trình 2014 phần xây dựng
Thuyết minh và quy định áp dụng Bảng phân loại
CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUAN BỊ MẶT BANG XÂY DỤNG
Phát rừng tạo mật bằng bằng thủ công
Phát rừng tạo mặt bằng bầne cơ giới
Chặt cây, đào gốc cây, bụi cây
Công tác phá dỡ côns trình
Phá dỡ bằng thủ công
Phá dỡ bàng máy
Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn
Tháo dỡ các loại kết cấu
Tháo dỡ các loại kết cấu bàng thủ công
Tháo dỡ kết cấu bằng máy
CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT
Đào đáp đất, đá, cát bằng thủ cône
Đào đất công trình bằng thủ công
Phá đá bàng thủ công
Đắp đất cống trình bằng thủ công
Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp
Đào xúc đất để đáp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bàng máy đào
Đào móng công trình bằng máy
Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển,
tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Đào kênh mương Ьапц máy đào
Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào
chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bàng tổ hợp máy
xáns, cạp và máy đào
Đào nền đườne
Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển
Đào nền đường bàng máy ủi
Đào nén đường Ьапц máy cạp
San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải
Đào đất trong khune vây phòng nước các trụ trên cạn
Xói hút bùn trong khung vây phòng nước

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ
Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ
Công tác đào đá mặt bằng, hố móng, kênh mơng, nền đường bằng khoan nổ
Phá đá mật Ьапц côns trình
Phá đá hố móne С0ПЦ trình
Phá đá kểnh mương, nền đường
Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điểu áp từ trên xuống đường kính > 20m
Phá đá đường viền sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014
Đào phá đá bằng búa căn
Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp
Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển
Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ
Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ
ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: