Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp - Máy biến thế
Dòng điện được tạo ra trong cuộn dây sơ may bien ap kho cấp khi nối với may bien ap hiệu điện thế sơ cấp, may bien ap tu ngau và 1 từ trường biến thiên trong lõi sắt. máy biến áp tự ngẫu .Từ trường biến thiên này tạo ra trong mạch điện thứ cấp 1 hiệu điện thế thứ cấp. Như vậy hiệu điện thế sơ cấp có thể thay đổi được hiệu điện thế thứ cấp thông qua từ trường. Sự biến đổi này có thể được điều chỉnh qua số vòng quấn trên lõi sắt. máy biến áp khô.

Các bài khác cùng chuyên mục: