Facebook là một trang web mạng xã hội nhằm kết nối bạn bè, gia đình và đối tác kinh doanh. Nó là lớn nhất của các trang web mạng, với nhì là MySpace. Nó bắt đầu như là một trang web mạng đại học và đã mở rộng để bao gồm bất cứ ai và tất cả mọi người.
buy facebook followers : Các tính năng chính
• Facebook cho phép bạn duy trì một danh sách bạn bè và chọn cài đặt bảo mật để thiết kế những người có thể xem những gì trong hồ sơ của bạn
• Facebook cho phép bạn tải lên hình ảnh và duy trì các album ảnh có thể được chia sẻ với bạn bè của bạn
• Facebook hỗ trợ chat trực tuyến tương tác và khả năng nhận xét về bạn bè của bạn "bức tường" để giữ liên lạc, hoặc chỉ nói "hi".

• Facebook hỗ trợ các nhóm và các trang fan hâm mộ, cho phép các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả Facebook như một phương tiện để tiếp thị truyền thông xã hội
• Mạng lưới phát triển của Facebook cung cấp tính năng nâng cao trong các hình thức ứng dụng xã hội như Flixster và Vampire Wars
• Facebook Connect cho phép các trang web tương tác với Facebook và Facebook cho phép được sử dụng như một dịch vụ chứng thực đăng nhập toàn cầu

Các bài khác cùng chuyên mục: